Воћарство

Пољопривредно-ветеринарска школа “Свилајнац” поседује 6 хектара под воћним засадима. Заступљене су многе воћне врсте са водећим сортама, као и новоствореним-перспективним сортама. За потребе Министарства пољопривреде школа има и огледне засаде, где су заступљене многе воћне врсте са новим сортама.
Наставни план и програм предмета воћарство се реализује у потпуности захваљујући овим засадима јер они представљају неопходно наставно средство.

Ученици током школовања овладавају техником резидбе, заштите, обраде и бербе воћа. Подигнути засади садрже различите сорте шљива, јабука, крушка и облачинске вишње. Сви засади су под системом за наводњавање “кап по кап” и налазе се на школском имању “Чаир”. Заступљено је и 77 огледних сорти различитог воћа: јабуке, крушке, шљиве, кајсије, брескве, трешње, вишње, јагоде, купине, боровнице и огрозда.

Све ово значајно доприноси стицању практичних знања ученика који се оспособљавају за рад у воћарској производњи.

Виноградарство

Пољопривредно-ветеринарска школа “Свилајнац” поседује 3 хектара површине под виновом лозом. Заступљене су неке од водећих сорти као и новонастале и перспективне сорте винове лозе. Школа има и огледни засад винове лозе за потребе Министарства пољопривреде. Он садржи новонастале сорте као и клонове постојећих сорти.
Ови засади су неопходно наставно средство јер се ученици упознају са сортама винове лозе, изводе обраду, резидбу, заштиту и бербу грожђа. Све то омогућује да се и наставни планови и програми предмета-виногра-дарство у потпуности реализују.

Ученици имају прилику да са својим знањима и умењима учествују и надгледају развој различитих сорти као што су италијански ризлинг, Шардоне, Каберне Совињон као и 164 огледних сорти Министарства пољопривреде. Сви засади беле и црне сорте се налазе на школском газдинству “Чаир” и подигнути су по савременој технологији. На школској економији засађено је 10 ари винограда. Заступљени су сви уз-ојни облици винове лозе.

Све ово значајно доприноси стицању практичних знања, а свршени средњошколци су оспособљени за рад у виноградској производњи.

Сточарство

У овом делу наше установе комплетну праксу обављају ученици из сточарске групе предмета. Заједно са својим професорима ученици непрестано врше надгледање, чување, одржавање и храњење животиња.

На економији школе постоји фарма музних крава сименталске расе, затим објекат за тов јунади, овчарник, товилисте, присилиште и одгајалиште прасади. Услови за гајење ових животиња су повољни и чине их поред осталог подно грејање за рано одбијену прасад и објекти за боравак рано одбијене прасади. Сточарски део наше економије чини још и живинарник кока носиља конзумних јаја, који се састоји од четвороспратних кавеза са аутоматским изђубривањем путем бесконачне траке. У саставу сточарског дела налази се и више малих објеката у којима су смештене ситне животиње и украсна живина.

Мешавина сточне хране и објекти за складиштење и чување сточне хране које поседујемо нам омугучавају заокруживање производног процеса гајења домаћих животиња. Мешавина хране хоризонталног типа обезбеђује неопходну храну за све врсте и категорије животиња које се гаје на економији школе.

На крају четворогодишњег школовања наши ученици мотпуно овладају свим вештинама, и примењују стечена теоријска и практична знања у оквиру свог образовног профила.

Ветерина

Пољопривредно-ветеринарска школа сваке године уписује два одељења образовног профила ветеринарски техничар.

За овај образовни профил располажемо опремљеним кабинетом за анатомију и физиологију у коме се налазе модели домаћих животиња као и друга очигледна наставна средства(постери, скелети…).

Практична настава се изводи у савремено опремљенојамбуланти у оквиру које се налази и мали амфитеатар за реализовање теоријске наставе. Амбуланта садржи и просторију за стерилизацију, мини лабораторију и апотеку са потребном количином лекова.

Од неопходне опреме, поред основних средстава за комплетно извођење наставе, школа поседује ултразвучни апарат за откривање аномалија и дијагностиковање градиета код крава. Поседујемо апарат за обезрожавање животиња, астрактор за тељење, апарат за мерење дебљинесланине код животиња, као и апарат за откривање антибиотика у млеку. Ту је и сва потребна опрема за хирургију, породиљство и патологију.

Кроз практичне интервенције и асистирање професору-ветеринару сва наведена опрема је доступна ученицима. Овакав приступ доводи до идеалног споја теоријске и практичне наставе, што омогућава ученицима да овладају свим неопходним знањима у оквиру своје струке.

Историјат

Плодну ресавску земљу ваљало је оплеменити тако да човеку подари што више благодати.

Свилајнац и Ресава као и цео поморавски крај одвајкада су познати по производњи пшенице, кукуруза, крмног биља и по гајењу стоке. Стога је било природно да се управо на овом подручју педесетих година прошлог века јави потреба за оснивањем средње школе која ће образовати кадрове за рад у пољопривреди и сточарству, па је 1957. године Народни одбор среза Светозарево (Јагодина) донео решење о оснивању Средње пољопривредне школе у Свилајнцу.

Уз сагласност Савета за школство Народне Републике Србије, Народни одбор среза Светозарево основао је школу интернатског типа 13. јула 1957. године. Школа је почела са радом 1.9.1957. године.

Интернат школе основан је када и школа. Сви ученици су истовремено били становници интерната. Обавезе становања у дому били су ослобођени само они ученици који су становали код родитеља, а да удаљеност стана од школе није већа од 2 километра.

У два одељења уписано је 72 ученика. Ученици су се школовали за занимање пољопривредни техничар општег смера. Годину дана по оснивању школе под њеним окриљем формирана је двогодишња стручна школа сточарског смера са практичном обуком. Ветеринарски техничар се школује од 1981. године.

Две године након оснивања школе почела је изградња школске зграде. Завршена је и усељена 1. маја 1960. године. Упоредо са градњом школе, ученици са професорима су подигли парк на површини од 4,5 хектара и засадили га четинарима, украсним дрвећем и шибљем.

Непосредно по оснивању пољопривредне школе формирана је економија, сопствена пекара, млекара, стругара и берберница за ученике.

Пољопривредна школа убрзо постаје предводник у увођењу савремене пољопривредне и сточарске праксе у овом делу наше земље. Постављамо рекорде у производњи ратарских култура, први уводимо расна грла стоке, први у овом региону поседујемо комбајн за пшеницу…

ОГЛАСНА ТАБЛА НАСТАВА

  • Први родитељски састанаци школске 2019/2020. године биће одржани у недељу  01.09.2019. године по следећем распореду:

    • за ученике I и II године од 13 часова;
    • за ученике III и IV године од 14 часова.
  • Списак одабраних уџбеника по образовним профилима и разредима за школску 2019/2020. годину:

линк >>> Шифарник за I разред 2019/2020

линк >>> Шифарник за II III и IV разред 2019/2020

  • Упутство о поступању у случају присуства и коришћења дроге у образовно васпитним установама

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Preporuka Ministarstva zdravlja da se zbog virusa gripa raspust produži za nedelju dana usvojena je na sednici Vlade, te će sve osnovne i srednje škole u Srbiji početi sa radom sedam dana kasnije nego što je planirano – 25. februara.

  • Родитељски састанци:

Недеља, 2.9.2018.

I и II разред у 13:00

III и IV разред у 14:00

Сарадња са институцијама

Tоком свих година свог постојања Пољопривредна школа је представљала и представља угледног партнера и широкогрудог домаћина. Остварене је сарадња  са свим водећим институцијама у Републици: Министарством просвете и спорта, Министарством пољопривреде, пољопривредним и ветеринарским факултетима и институтима, високим и средњим стручним школама…

Захваљујући овим особинама остварили смо контакте и добре пословне односе и са институцијама у инострантсву. Наведимо неке: Naturbruksgimnasiet-средњом пољопривредном школом из Шведске, Edudelta конзорцијумом из Холандије, Пољопривредно – медицинском школом „ Бијељина“ из Бијељине…

Учествовали смо и у великом броју међународних и домаћих пројеката:

CARDS-међународни пројекат унапређења средњег стручног образовања у Србији, USAID-помоћ Америчке владе средњем стручном образовању, EBRD-пројекат за развој малих и средњих предузећа, DREPR-међународни пројекат заштите животне средине водотока реке Дунав, KIGO-пројекат унапређења предузетништва код младих, пројекат изградње анекса дома ученика који финансира НИП…

У тежњи да непрестано унапређујемо образовно васпитни процес и економско пословање  школа од априла 2010. уводи систем управљања квалитетом ISO 9001, као и HACCP систем управљања безбедношћу хране.

Све су ово референце које нашу школу чине угледном средњошколском институцијом у области пољопривреде, производње и прераде хране.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish