Сарадња са институцијама
Tоком свих година свог постојања Пољопривредна школа је представљала и представља угледног партнера и широкогрудог домаћина. Остварене је сарадња  са свим водећим институцијама у Републици: Министарством просвете и спорта, Министарством пољопривреде, пољопривредним и ветеринарским факултетима и институтима, високим и средњим стручним школама…

Захваљујући овим особинама остварили смо контакте и добре пословне односе и са институцијама у инострантсву. Наведимо неке: Naturbruksgimnasiet-средњом пољопривредном школом из Шведске, Edudelta конзорцијумом из Холандије, Пољопривредно – медицинском школом „ Бијељина“ из Бијељине…

Учествовали смо и у великом броју међународних и домаћих пројеката:

CARDS-међународни пројекат унапређења средњег стручног образовања у Србији, USAID-помоћ Америчке владе средњем стручном образовању, EBRD-пројекат за развој малих и средњих предузећа, DREPR-међународни пројекат заштите животне средине водотока реке Дунав, KIGO-пројекат унапређења предузетништва код младих, пројекат изградње анекса дома ученика који финансира НИП…

У тежњи да непрестано унапређујемо образовно васпитни процес и економско пословање  школа од априла 2010. уводи систем управљања квалитетом ISO 9001, као и HACCP систем управљања безбедношћу хране.

Све су ово референце које нашу школу чине угледном средњошколском институцијом у области пољопривреде, производње и прераде хране.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish