Хуманитарни базар информатичке секције „Машта може свашта“

У четвртак, 20.10.2022. године, у холу школе са домом одржан је хуманитарни базар ученика информатичке секције „Виртуелни час“. Ученици су са наставницима организовали изложбену продају ученичких радова под називом „Машта може свашта“. Сав прикупљени новац од хуманитарне продаје радова уплаћен је на рачун Дaвида Петровића, малишана из Свилајнца који се бори са леукемијом.

Десетогодишњаку из Свилајнца дијагностикована је акутна леукемија која незаустављиво напредује. Једини спас је трансплантација коштане сржи у Турској. Давид се тренутно налази на лечењу у Турској и свака новчана помоћ је добродошла како би се лечење неометано наставило.

Ученици информатичке секције поносни су на уложени труд у изради ове изложбе и поручили су да ће овакве акције организовати и у будућности.

Уџбеници за школску 2022/2023. годину

Списак одабраних уџбеника по образовним профилима и разредима за школску 2022/2023. годину можете погледати кликом на следеће линкове:

Уџбеници за школску 2020/2021. годину

Списак одабраних уџбеника по образовним профилима и разредима за школску 2020/2021. годину:

ОГЛАСНА ТАБЛА НАСТАВА

 • Први родитељски састанаци школске 2019/2020. године биће одржани у недељу  01.09.2019. године по следећем распореду:

  • за ученике I и II године од 13 часова;
  • за ученике III и IV године од 14 часова.
 • Списак одабраних уџбеника по образовним профилима и разредима за школску 2019/2020. годину:

линк >>> Шифарник за I разред 2019/2020

линк >>> Шифарник за II III и IV разред 2019/2020

 • Упутство о поступању у случају присуства и коришћења дроге у образовно васпитним установама

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Preporuka Ministarstva zdravlja da se zbog virusa gripa raspust produži za nedelju dana usvojena je na sednici Vlade, te će sve osnovne i srednje škole u Srbiji početi sa radom sedam dana kasnije nego što je planirano – 25. februara.

 • Родитељски састанци:

Недеља, 2.9.2018.

I и II разред у 13:00

III и IV разред у 14:00

Сарадња са институцијама

Tоком свих година свог постојања Пољопривредна школа је представљала и представља угледног партнера и широкогрудог домаћина. Остварене је сарадња  са свим водећим институцијама у Републици: Министарством просвете и спорта, Министарством пољопривреде, пољопривредним и ветеринарским факултетима и институтима, високим и средњим стручним школама…

Захваљујући овим особинама остварили смо контакте и добре пословне односе и са институцијама у инострантсву. Наведимо неке: Naturbruksgimnasiet-средњом пољопривредном школом из Шведске, Edudelta конзорцијумом из Холандије, Пољопривредно – медицинском школом „ Бијељина“ из Бијељине…

Учествовали смо и у великом броју међународних и домаћих пројеката:

CARDS-међународни пројекат унапређења средњег стручног образовања у Србији, USAID-помоћ Америчке владе средњем стручном образовању, EBRD-пројекат за развој малих и средњих предузећа, DREPR-међународни пројекат заштите животне средине водотока реке Дунав, KIGO-пројекат унапређења предузетништва код младих, пројекат изградње анекса дома ученика који финансира НИП…

У тежњи да непрестано унапређујемо образовно васпитни процес и економско пословање  школа од априла 2010. уводи систем управљања квалитетом ISO 9001, као и HACCP систем управљања безбедношћу хране.

Све су ово референце које нашу школу чине угледном средњошколском институцијом у области пољопривреде, производње и прераде хране.

Руковaлац-механичар пољопривредне технике

   Школовање траје три године. Ученици се обучавају за непосредни рад и извођење технолошких операција и поступака у пољопривредној производњи. Оспособљавају се за правилно коришћење пољопривредних машина, да открију и отклоне неправилности у раду мотора и трактора, да правилно рукују прикључним и самоходним машинама, транспортним средствима и уређајима у пољопривредној производњи. Ученицима је, у оквиру наставе, омогућено полагање возачког испита за управљање пољопривредним машинама.

     Образовање за образовни профил Руковалац – механичар пољопривредне технике  траје три године. У току образовања ученици се упознају са врстама, својствима и употребом материјала у пољопривредној техници, стичу знања за правилно руковање трактором, оспособљавају се за примену агротехничких мера у пољопривредној производњи, усвајају потребна знања из биљне и сточарске производње, оспособљавају се за оправку и одржавање пољопривредне технике. Ученици стичу возачку дозволу Ф категорије.

Месар

Веома атрактивно, и за тржиште рада интересантно занимање. Ученици овладавају знањем и усавршавају вештине прераде меса и производње месних  прерађевина. Користе машине и уређаје у месној индустрији и примењују знања из области хигијене и квалитета меса и месних прерађевина.

Сарађујемо са великим бројем организација и предузетника који се баве прерадом меса и у чијим погонима ученици стичу неопходна практична знања. Занимање је дефицитарно, тако да је могућност запошљавања велика одмах по завршетку школовања.

Техничар хортикултуре

Занимање које је популарно и економски исплативо. По завршетку образовања ученици постају стручњаци  у уређењу зелених и парковских површина као и гајењу култура на малом и заштићеном простору. Оспособљавају се  за вођење савременог технолошког процеса у производњи  цвећа, украсног,  лековитог и зачинског биља. На часовима вежби учи се аранжирање букета, икебана као и формирање и одржавање зелених и цветних површина и фонтана. Школа производи саднице цвећа и украсног биља за сопствене потребе и потребе украшавања града.

Образовање за образовни профил Техничар хортикултуре траје четири године. У том периоду ученици стичу неопходна знања из општеобразовних и стручних предмета. Ученици се упознају са значајем, морфологијом, условима успевања, начинима размножавања, гајења и употребе цветних, повртарских, лековитих, зачинских и украсних врста.

На часовима практичне наставе и вежби ученици овладавају техникама савремене расадничке производње, аранжирања цвећа и развијање осећаја за естетику. Настава се одвија у савремено опремљеним учионицама, стакленицима, пластеницима и огледним парцелама на отвореном пољу.

Прехрамбени техничар

Ученици се оспособљавају за рад у погонима целокупне прехрамбене индустрије, као и у хемијским и микробиолошким лабораторијама прехрамбене индустрије. Управљају, регулишу, контролишу савремене уређаје. Организују примање, руковање, чување и складиштење прехрамбених сировина и производа. Обучавају се да се у  раду служе алатима, машинама и уређајима намењеним преради хране. Практична настава, вежбе термичке обраде сировина као и производња готових јела се изводе у добро опремљеном кухињском блоку школе. Специфично за нас је то што ученици овог профила у нашој школи могу да отпрате не само технолошки већ и процес гајења производа на школској економији, што у великој мери утиче на квалитетније усвајање знања и вештина.

Богатство општине Свилајнац одувек се огледало у плодном земљишту. Производња пшенице и кукуруза, као и узгој стоке условили су потребу за школованим кадровима из тих области. Сходно томе, 1957. године, оснива се школа интернатског типа, која исте године почиње са радом.

Школа се кроз генерације ученика успешно усавршавала и развијала и до данас успела до светског нивоа савремених размера.

Школске 2008/2009. године школу уписује прва генерација прехрамбених техничара на новоотвореном смеру Прехрамбрени техничар. Школске 2010/2011. године уписује се прва генерација по новом пилот програму.

Циљ стручног образовања за образовни профил Прехрамбрени техничар  је оспособљавање ученика за спровођење и контролу квалитета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.

По завршеном програму обрзовања за овај профил, ученик ће бити у стању да:

 • Планира и организује сопствени рад и рад групе у малом погону прехрамбене и биотехнолошке производње;
 • Припрема воду, сировине и помоћне сировине у прехрамбеној индустрији;
 • Производи, пакује и складишти прехрамбене производе у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи;
 • Врши контролу квалитета технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже, у погону прехрамбене и биотехнолошке производње и лабораторији;
 • Води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи и
 • Чува здравље и околину при прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.

Настава се темељи на концепту теоријских знања, експерименталних вежби, посете погонима. Поред редовне наставе одржава се и настава у блоку.

За реализацију експерименталних вежби школа поседује савремено опремљене лабораторије за хемију, физику, микробиологију и контролу квалитета.

У циљу упознавања ученика са радом у индустрији, школа организује посете по прехрамбеним погонима у Србији. На тај начин ученици имају прилику да употпуне своје знање стечено у школи. Такође им се пружа могућност да повежу теоријска сазнања са реалним практичним радом.

Ученици школе посећују погоне заједно са својим професорима организованим школским аутобусом.

На блок настави ученци се обучавају да се у  раду служе алатима, машинама и уређајима намењеним преради хране. Организују примање, руковање, чување и складиштење прехрамбених сировина и производа. Практична настава, вежбе термичке обраде сировина као и производња готових јела се изводе у савремено опремљеном кухињском блоку школе. Такође, блок настава се изводи и на економији школе и на школском имању Чаир.

У кухињском блоку школе спроведен је и успешно се примењује HACCP систем (анализа опасности и критичне контролне тачке). Тако ученици имају прилике да се упознају са здравственом безбедности хране и на практичан начин.

У оквиру активности у школи, ученици из Шведске су били присутни на три часа огледних вежби из Прехрамбених технологија код професорке Јелице Лазић, која је за њих припремила материјал на енглеском језику. На тим часовима су се упознали са рефрактрометријским одређивањем шећера у соку. Такође су се упознали са начином реализације наставе у блоку, док се припремао џем. Видели су и простор за школску радионицу са уређајима и линијама које ће се инсталирати за производњу џема, ајвара и бистрог сока.

У нашој школи не мањка ни дружење између ученика разичитих смерова. Тако се у школи организују различите научне секције и научно поподне. Остварује се корелација прехрамбене технологије са хортикултуром, рачунарством, пољопривредном производњом.

Учешћа на Републичком такмичењу из области прераде хране

Наставници и ученици образовног профила Прехрамбени техничар редовно су представљали школу на Републичким такмичењима из области прераде хране. Од 13. Републичког такмичења у Пожаревцу до 17. у Зрењанину ученици су показали запажене резултате:

 • Петар Миладиновић 2012. године осваја седмо место;
 • Габријела Радовановић 2015. године осваја четврто место;
 • Катарина Постоловић 2016. године осваја друго место;
 • Сандра Стевановић 2017. године осваја седмо место.

Ученици су такође прошли обуку и примену ученичке компаније „СУПИПИ“ (Стандарди у пољопривреди и прехрамбеној индустрији), основане 5. децембра 2006. године. По први пут су школске 2016/17. године учестовали на Регионалном такмичењу ученичких компанија у Крагујевцу и имали прилику да се упознају са производима ученика из других средњих стручних школа. Такође су укључени у „Достигнућа Младих“ Републике Србије. Учесници на овом такмичењу били су ученици одељења II-6, смер Прехрамбени техничар: Дијана Лаводић, Милана Момчиловић-Ивановић, Анђела Милошевић, Анђела Стаменковић и Марија Станојевић.

Наставни план и програм образовног профила Прехрамбени техничар успешно припрема ученике за даље школовање, као и за рад одмах након завршеног средњег образовања.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish