Јавне набавке

Јавне набавке 2021.
Јавне набавке 2020.

Годишњи извештај о набавкама за 2020 годину

Набавка намирница за исхрану ученика О-1/2020

Набавка, уградња и монтажа вентилационог система кухиње , љуштилице за кромпир и машине за прање поврћа  8/2020

Набавка горива за моторна возила 7/2020

Набавка потрошног материјала 6/2020

Набавка средстава за заштиту биља 5/2020

Набавка природних и вештачких ђубрива 4/2020

Набавка семенског материјала 3/2020

Услуга извођења матурске екскурзије за ученике Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика “Свилајнац“ у Свилајнцу за школску 2020 /2021 годину бр.2/2020

Набавка сточне хране 1/2020

Јавне набавке 2019.

Услуге извођења матурске екскурзије ученика Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика “Свилајнац“ у Свилајнцу за школску
2019 /2020 годину бр. 1/2019

Набавка сточне хране 2/2019

Набавка семенског материјала 3/2019

Набавка средстава за заштиту биља 4/2019

Набавка природних и вештачких ђубрива 5/2019

Набавка намирница за исхрану ученика O-1/2019

Набавка потрошног материјала 6/2019

Набавка средстава за одржавање хигијене 7/2019

Набавка горива за моторна возила 8/2019

Набавка ферментних слатких пецива О-2/2019

Набавка и монтажа гасне парноконвекцијске пећнице 9/2019

Набавка и монтажа машине за прање плехова, великих посуда и термоса 10/2019

Набавка пољопривредних машина (ротациони окретач сена, трактораска приколица, самоходна травокосачица и увијач бала) 11/2019

Јавне набавке 2018.

Набавка сточне хране 1/2018

НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ПРОТИВГРАДНИ СИСТЕМ НА ВИНОГРАДУ У СВИЛАЈНЦУ,КО СВИЛАЈНАЦ, површине Р= 4.804,53м2- 2/2018

Услуге извођења матурске екскурзије ученика Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика “Свилајнац“ у Свилајнцу за школску
2018 /2019 годину бр. О – 1/2018

Набавка природних и вештачких ђубрива бр.3/2018

Набавка семенског материјала 4/2018

Набавка средстава за заштиту биља 5/2018

Набавка намирница за исхрану ученика О-2/2018

Набавка горива за моторна возила 6/2018

Набавка средстава за одржавање хигијене 7/2018

Набавка потрошног материјала 8/2018

Набавка горива за моторна возила и гасног уља 9/2018

Набавка гасног уља 10/2018

Набавка трактора без кабине 11/2018

Јавне набавке 2017.

Набавка сточне хране 1/2017

Набавка природних и вештачких ђубрива 2/2017

Набавка семенског материјала 3/2017

Набавка средстава за заштиту биља 4/2017

Набавка услуга извођење матурске екскурзије О-1/2017

Набавка намирница за исхрану ученика О-2/2017

Извођење радова на реконструкцији стаза и паркинга у дворишту Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу  5/2017

Набавка угоститељских услуга организовања прослава за 600 гостију 6/2017

Набавка горива 7/2017

Средства за одржавање хигијене 8/2017

Набавка потрошног материјала 9/2017

Набавка угља за потребе грејања Пољопривредно -ветеринарске школе са домом ученика “Свилајнац” 10/2017

Набавка трактора 11/2017

Парк за дивљење

Недавном надградњом шестоугаоног летњиковца, те постављањем дрвених клупа и уградњом подземног кабла за јавну расвету, после четири године волонтерског рада ђака и професора Ненада Стевановића, у Пољопривредно-ветеринарској школи са Домом ученика комплетиран је забавни парк какав нема ниједна друга образовна установа у Србији.

Поред наших 700 ученика, све садржаје које смо обезбедили уз помоћ донатора, користе активни спортисти, рекреативци и житељи Свилајнца. Јер после изградње трим стазе, дуж ње смо монтирали 14 справа и поред сваке поставили табле са упутствима за вежбање у слици и речи. Заправо, уз помоћ локалне ТВ станице ”Центар”, анимирали смо бивше ђаке и суграђане, захваљујући чијим гласовима смо у акцији ”Кока-коле” освојили четврто место у Србији и теретану која данас, са четири терена за мале спортове чини целину у школском парку. Обнову цвећа и зеленила помогле су не само колеге, већ и бивши ђаци који су поклањали саднице.

На крају, постављене су и табле са латинским називима више од 50 постојећих врста, а уместо примерка Панчићеве оморике, који је овај парк красио до пре неколико година, посађене су нове врсте тисе, смреке, јеле и другог зимзеленог и четинарског дрвећа.

У парку су уређене и улице, које су добиле занимљива имена попут Матурске, Другарске, Сломљених срца, Сокачета љубави…

Ратарство

Пољопривредно-ветеринарска школа, у оквиру ратарске производње, обрађује сваке године око седамдесетак хектара захваљујући марљивом раду ученика и њихових професора у оквиру редовних часова практичне наставе.

Целокупна површина служи као полигон на коме се налазе различите ратарске културе. Примењују се најсавременије агротехничке мере уз употребу модерне механизације. Најкарактристичније ратарске културе за подручје централне Србије заузимају један део обрадиве површине: кукуруз, пшеница, овас, јечам, сунцокрет, соја, уљана репица и луцерка. Ученици активно учествују у свим радним операцијама неопходним да производња буде успешна и са изузетним приносима.

Поред овакве редовне производње, наша установа је огледни центар Министарства пољопривреде Републике Србије. Врше се предкомисијски, комисијски и стрип огледи за кукуруз. Резултати тих огледа не заостају за резултатима других огледних центара у Србији и они се могу видети на сајту Министарства пољопривреде.
Развијена је и значајна сарадња са свим институтима из области ратарске производње. Са сигурношћу можемо тврдити да су сви наши ученици на крају свог школовања максимално оспособљени да се баве ратарском производњом уз примену најновијих достигнућа из те области.

Повртарство

Повртарска производња се обавља у најсавременијим објектима заштиченог простора – 450 метара квадратних стакленика и 2000 метара квадратних пластеника са дуплом дуваном фолијом. Поврће на отвореном се гаји на око 3 хектара, и то највише под кромпиром, купусом и паприком, а на мањим огледним површинама производи се сво поврће заступљено у плану и програму предмета Повртаство.

Технолошки процеси исхране и наводњавања су компјутеризовани и по највишим светским стандардима попут Холандије и Израела, тако да наши ученици могу да обаве потпуну обуку за најсавременије технологије у нашој школи.

Машински парк је савремено опремљен и располаже са 16 трактора, 2 комбајна и свим потребним савременим прикључним машинама. На практичној настави ученици се превозе са два модерна аутобуса.

Капацитети за извођење практичне наставе се сваке године унапређују куповином нових машина и опреме, и једна смо од ретких школа које могу да понуде веома квалитетну и потпуну обуку а наши ученици су препознати и признати од многих институција.

Воћарство

Пољопривредно-ветеринарска школа “Свилајнац” поседује 6 хектара под воћним засадима. Заступљене су многе воћне врсте са водећим сортама, као и новоствореним-перспективним сортама. За потребе Министарства пољопривреде школа има и огледне засаде, где су заступљене многе воћне врсте са новим сортама.
Наставни план и програм предмета воћарство се реализује у потпуности захваљујући овим засадима јер они представљају неопходно наставно средство.

Ученици током школовања овладавају техником резидбе, заштите, обраде и бербе воћа. Подигнути засади садрже различите сорте шљива, јабука, крушка и облачинске вишње. Сви засади су под системом за наводњавање “кап по кап” и налазе се на школском имању “Чаир”. Заступљено је и 77 огледних сорти различитог воћа: јабуке, крушке, шљиве, кајсије, брескве, трешње, вишње, јагоде, купине, боровнице и огрозда.

Све ово значајно доприноси стицању практичних знања ученика који се оспособљавају за рад у воћарској производњи.

Виноградарство

Пољопривредно-ветеринарска школа “Свилајнац” поседује 3 хектара површине под виновом лозом. Заступљене су неке од водећих сорти као и новонастале и перспективне сорте винове лозе. Школа има и огледни засад винове лозе за потребе Министарства пољопривреде. Он садржи новонастале сорте као и клонове постојећих сорти.
Ови засади су неопходно наставно средство јер се ученици упознају са сортама винове лозе, изводе обраду, резидбу, заштиту и бербу грожђа. Све то омогућује да се и наставни планови и програми предмета-виногра-дарство у потпуности реализују.

Ученици имају прилику да са својим знањима и умењима учествују и надгледају развој различитих сорти као што су италијански ризлинг, Шардоне, Каберне Совињон као и 164 огледних сорти Министарства пољопривреде. Сви засади беле и црне сорте се налазе на школском газдинству “Чаир” и подигнути су по савременој технологији. На школској економији засађено је 10 ари винограда. Заступљени су сви уз-ојни облици винове лозе.

Све ово значајно доприноси стицању практичних знања, а свршени средњошколци су оспособљени за рад у виноградској производњи.

Сточарство

У овом делу наше установе комплетну праксу обављају ученици из сточарске групе предмета. Заједно са својим професорима ученици непрестано врше надгледање, чување, одржавање и храњење животиња.

На економији школе постоји фарма музних крава сименталске расе, затим објекат за тов јунади, овчарник, товилисте, присилиште и одгајалиште прасади. Услови за гајење ових животиња су повољни и чине их поред осталог подно грејање за рано одбијену прасад и објекти за боравак рано одбијене прасади. Сточарски део наше економије чини још и живинарник кока носиља конзумних јаја, који се састоји од четвороспратних кавеза са аутоматским изђубривањем путем бесконачне траке. У саставу сточарског дела налази се и више малих објеката у којима су смештене ситне животиње и украсна живина.

Мешавина сточне хране и објекти за складиштење и чување сточне хране које поседујемо нам омугучавају заокруживање производног процеса гајења домаћих животиња. Мешавина хране хоризонталног типа обезбеђује неопходну храну за све врсте и категорије животиња које се гаје на економији школе.

На крају четворогодишњег школовања наши ученици мотпуно овладају свим вештинама, и примењују стечена теоријска и практична знања у оквиру свог образовног профила.

Ветерина

Пољопривредно-ветеринарска школа сваке године уписује два одељења образовног профила ветеринарски техничар.

За овај образовни профил располажемо опремљеним кабинетом за анатомију и физиологију у коме се налазе модели домаћих животиња као и друга очигледна наставна средства(постери, скелети…).

Практична настава се изводи у савремено опремљенојамбуланти у оквиру које се налази и мали амфитеатар за реализовање теоријске наставе. Амбуланта садржи и просторију за стерилизацију, мини лабораторију и апотеку са потребном количином лекова.

Од неопходне опреме, поред основних средстава за комплетно извођење наставе, школа поседује ултразвучни апарат за откривање аномалија и дијагностиковање градиета код крава. Поседујемо апарат за обезрожавање животиња, астрактор за тељење, апарат за мерење дебљинесланине код животиња, као и апарат за откривање антибиотика у млеку. Ту је и сва потребна опрема за хирургију, породиљство и патологију.

Кроз практичне интервенције и асистирање професору-ветеринару сва наведена опрема је доступна ученицима. Овакав приступ доводи до идеалног споја теоријске и практичне наставе, што омогућава ученицима да овладају свим неопходним знањима у оквиру своје струке.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish