Васпитни рад
Дом обезбеђује такву педагошку климу у којој се свакодневни живот и намерна васпитна активност у потпуности интегришу, а активност васпитача и одраслих се све више са императивне улоге помера на сараднички ниво и улоге стручних лица која помажу и учествују у самоодрастање васпитаника.

Педагошки значај Дома лежи у самој његовој природи, то јест, у чињеници да је Дом васпитна aустанова и сегмент система васпитања. Није довољно рећи да он помаже или учествује у васпитању младих, већ треба нагласити да дом има равноправни третман са школом и другим установама за васпитање. Дом није никаква помоћна установа већ основни животни, радни и васпитни амбијент скоро у целом делу дана и кроз неколико година. Ученици проведу у школи пет до шест часова на настави а све остало време у Дому или у вези са Домом. У дому ученици су, као ретко где, интегрисани у потпуности у животне, радне и васпитне активности.

Васпитни рад у Дому је осмишљен, свесно планиран и ситемски организован.План и програм васпитног рада остварује се у васпитним групама до 25 ученика.

Дом води матичну евиденцију о ученицима и о остваривању Годишњег програма рада. План и програм васпитног рада у дому ученика остварују васпитачи и стручни сарадници.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish