Усељење у дом
Усељење ученика у Дом  по правилу је увек дан пре почетка школске године.

О датуму и времену усељења родитељи и ученици се писаним путем обавештавају на кућну адресу и то пре свега важи за ученике првог разерда.

На дан усељења један од родитеља (старатеља) ће потписати уговор. Приликом усељења потребно је урадити следеће:

  • Понетилекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је ученик здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана);
  • Уплате – потребно је да извршите уплате на уплатници, на име ученика а на име смештаја и исхране за септембар текуће године .Нови ученици  прву  уплату могу извршити и на благајни дома  а касније на уплатници коју ће добити од свога васпитача до 20.у месецу .Уплатнице треба да понесете са собом приликом усељења (фотокопиране уплатнице чувајте до краја школске године).

Жиро рачун Дома је:  840-1143666-20

Корисник: Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика “Свилајнац”,Краља Петра Првог 64, 35210 Свилајнац.

Уплата за месец септембар, као и за све остале месеце у 2019. годину износи 5983 дин ;

Цену смештаја и исхране одређује Министарство просвете и спорта

  • Личне ствари – потребно је да понесете следеће личне ствари:
  • оверену здравствену легитимацију;
  • личне ствари, гардеробу,папуче и сл;
  • средства за личну хигијену (пешкир, сапун…);
  • вешалице

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish