Учење
Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења је постизање оптималне школске успешности.

Из тог основног циља произилази више специфичних циљева:

а) развијање радних навика

б) развијање опште компетентности ученика

в) формирање образаца кооперативног понашања

Сваки од задатака се остварује кроз реализацију програмских садржаја, коришћење одговарајућих облика и метода васпитног рада и стварање оптималних орјентационих и техничних услова за непосредни рад са ученицима.

 

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish