Ратарство
Пољопривредно-ветеринарска школа, у оквиру ратарске производње, обрађује сваке године око седамдесетак хектара захваљујући марљивом раду ученика и њихових професора у оквиру редовних часова практичне наставе.

Целокупна површина служи као полигон на коме се налазе различите ратарске културе. Примењују се најсавременије агротехничке мере уз употребу модерне механизације. Најкарактристичније ратарске културе за подручје централне Србије заузимају један део обрадиве површине: кукуруз, пшеница, овас, јечам, сунцокрет, соја, уљана репица и луцерка. Ученици активно учествују у свим радним операцијама неопходним да производња буде успешна и са изузетним приносима.

Поред овакве редовне производње, наша установа је огледни центар Министарства пољопривреде Републике Србије. Врше се предкомисијски, комисијски и стрип огледи за кукуруз. Резултати тих огледа не заостају за резултатима других огледних центара у Србији и они се могу видети на сајту Министарства пољопривреде.
Развијена је и значајна сарадња са свим институтима из области ратарске производње. Са сигурношћу можемо тврдити да су сви наши ученици на крају свог школовања максимално оспособљени да се баве ратарском производњом уз примену најновијих достигнућа из те области.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish