Прехрамбено – биотехнолошки техничар
Ученици се оспособљавају за рад у погонима целокупне прехрамбене индустрије, као и у хемијским и микробиолошким лабораторијама прехрамбене индустрије. Управљају, регулишу, контролишу савремене уређаје. Организују примање, руковање, чување и складиштење прехрамбених сировина и производа. Обучавају се да се у  раду служе алатима, машинама и уређајима намењеним преради хране. Практична настава, вежбе термичке обраде сировина као и производња готових јела се изводе у добро опремљеном кухињском блоку школе. Специфично за нас је то што ученици овог профила у нашој школи могу да отпрате не само технолошки већ и процес гајења производа на школској економији, што у великој мери утиче на квалитетније усвајање знања и вештина.

Богатство општине Свилајнац одувек се огледало у плодном земљишту. Производња пшенице и кукуруза, као и узгој стоке условили су потребу за школованим кадровима из тих области. Сходно томе, 1957. године, оснива се школа интернатског типа, која исте године почиње са радом.

Школа се кроз генерације ученика успешно усавршавала и развијала и до данас успела до светског нивоа савремених размера.

Школске 2008/2009. године школу уписује прва генерација прехрамбених техничара на новоотвореном смеру Прехрамбрени техничар. Школске 2010/2011. године уписује се прва генерација по новом пилот програму.

Циљ стручног образовања за образовни профил Прехрамбрени техничар  је оспособљавање ученика за спровођење и контролу квалитета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.

По завршеном програму обрзовања за овај профил, ученик ће бити у стању да:

  • Планира и организује сопствени рад и рад групе у малом погону прехрамбене и биотехнолошке производње;
  • Припрема воду, сировине и помоћне сировине у прехрамбеној индустрији;
  • Производи, пакује и складишти прехрамбене производе у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи;
  • Врши контролу квалитета технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже, у погону прехрамбене и биотехнолошке производње и лабораторији;
  • Води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи и
  • Чува здравље и околину при прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.

Настава се темељи на концепту теоријских знања, експерименталних вежби, посете погонима. Поред редовне наставе одржава се и настава у блоку.

За реализацију експерименталних вежби школа поседује савремено опремљене лабораторије за хемију, физику, микробиологију и контролу квалитета.

У циљу упознавања ученика са радом у индустрији, школа организује посете по прехрамбеним погонима у Србији. На тај начин ученици имају прилику да употпуне своје знање стечено у школи. Такође им се пружа могућност да повежу теоријска сазнања са реалним практичним радом.

Ученици школе посећују погоне заједно са својим професорима организованим школским аутобусом.

На блок настави ученци се обучавају да се у  раду служе алатима, машинама и уређајима намењеним преради хране. Организују примање, руковање, чување и складиштење прехрамбених сировина и производа. Практична настава, вежбе термичке обраде сировина као и производња готових јела се изводе у савремено опремљеном кухињском блоку школе. Такође, блок настава се изводи и на економији школе и на школском имању Чаир.

У кухињском блоку школе спроведен је и успешно се примењује HACCP систем (анализа опасности и критичне контролне тачке). Тако ученици имају прилике да се упознају са здравственом безбедности хране и на практичан начин.

У оквиру активности у школи, ученици из Шведске су били присутни на три часа огледних вежби из Прехрамбених технологија код професорке Јелице Лазић, која је за њих припремила материјал на енглеском језику. На тим часовима су се упознали са рефрактрометријским одређивањем шећера у соку. Такође су се упознали са начином реализације наставе у блоку, док се припремао џем. Видели су и простор за школску радионицу са уређајима и линијама које ће се инсталирати за производњу џема, ајвара и бистрог сока.

У нашој школи не мањка ни дружење између ученика разичитих смерова. Тако се у школи организују различите научне секције и научно поподне. Остварује се корелација прехрамбене технологије са хортикултуром, рачунарством, пољопривредном производњом.

Учешћа на Републичком такмичењу из области прераде хране

Наставници и ученици образовног профила Прехрамбени техничар редовно су представљали школу на Републичким такмичењима из области прераде хране. Од 13. Републичког такмичења у Пожаревцу до 17. у Зрењанину ученици су показали запажене резултате:

  • Петар Миладиновић 2012. године осваја седмо место;
  • Габријела Радовановић 2015. године осваја четврто место;
  • Катарина Постоловић 2016. године осваја друго место;
  • Сандра Стевановић 2017. године осваја седмо место.

Ученици су такође прошли обуку и примену ученичке компаније „СУПИПИ“ (Стандарди у пољопривреди и прехрамбеној индустрији), основане 5. децембра 2006. године. По први пут су школске 2016/17. године учестовали на Регионалном такмичењу ученичких компанија у Крагујевцу и имали прилику да се упознају са производима ученика из других средњих стручних школа. Такође су укључени у „Достигнућа Младих“ Републике Србије. Учесници на овом такмичењу били су ученици одељења II-6, смер Прехрамбени техничар: Дијана Лаводић, Милана Момчиловић-Ивановић, Анђела Милошевић, Анђела Стаменковић и Марија Станојевић.

Наставни план и програм образовног профила Прехрамбени техничар успешно припрема ученике за даље школовање, као и за рад одмах након завршеног средњег образовања.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish