Потребна документација
Кандидати приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс (која се може преузети са сајта Дома или добити у Дому), подноси установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверене фотокопије).Како смо ми школа и дом заједно довољно је да се сведочанства доставе на увид, пре уписa у школу:

  • Сведочанство о завршеној основној школи , на увид (за ученике који су уписани у I разред средње школе);
  • Успех о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе) васпитач узима из дневника разредних старешина;
  • Уверење о приходима по члану породице, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (која се може преузети са сајта Дома или добити у Дому),
  • Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете), у претходно завршеном разреду;
  • Награде и похвале са учешћа у активностима у установи – дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
  • Уверење о приходима.

Преузимање потребних образаца :

линк документа >>  Пријава за упис у дом

линк документа >> Уверење

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish