Конкурс за доделу бесповратних средстава за младе пољопривреднике – ученике наше школе са домом


У складу са уговором о сарадњи закљученим са општином Свилајнац, а уз подршку УСАИД-овог пројекта „Велика мала привреда“, Фондација Ана и Владе Дивац расписује:

Конкурс за доделу бесповратних средстава за младе пољопривреднике – ученике завршних разреда Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“

Овај конкурс је отворен за ученике завршних разреда средње пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ из Свилајнца који су заинтересовани да се по завршетку средње школе врате на породично пољопривредно газдинство, преузму део пословања и развијају сопствену пољопривредну производњу.

Ученици са својом пословном идејом могу да конкуришу за набавку пољопривредне опреме и механизације у висини до највише 300.000 динара.

Рок за пријаву на конкурс је 26.април 2024.године.

Услови за учеснике на конкурсу:

  • Да имају пребивалиште на територији Републике Србије,
  • Да су ученици завршних разреда средње пољопривредне школе из Свилајнца,
  • Да су чланови регистрованог породичног пољопривредног газдинства,
  • Да су директно одговорни за припрему и реализацију посла на регистрованом сопственим/породичном пољопривредном газдинству, а не да делују у својству посредника,
  • Да су координатору пројекта у својој школи поднели адекватно попуњен и потписан пријавни формулар.

Обавезна конкурсна документација:

  • Пријавни формулар (Образац 1.)
  • Предрачун потребних средстава за рад, механизације и опреме са детаљним описом. Уколико ученик конкурише за прикључну машину са карданом, кардан мора бити јасно наведен у предрачуну.

Поступак спровођења конкурса

Достављене пријаве ће бити административно и комисијскии проверене од стране комисије коју чине представници средње пољопривредне школе у Свилајнцу, општине Свилајнац и Фондације Ана и Владе Дивац. Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје и врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима.

Позивамо све заинтересоване ученике који задовољавају услове конкурса, да се пријаве тако што ће попунити пријаву уз коју треба доставити пратећу документацију.

Конкурс је отворен од 08.априла до 26.априла 2024.године.

Пријаву можете преузети у школи, код професорке Смиљке Опанчина Вукчевић, као и путем интернет сајта https://www.divac.com/rs/Konkursi

Попуњену пријаву са пропратном документацијом доставити професорки координаторки пројекта – Смиљка Опанчина Вукчевић.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish