Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу
Наставници и стручни сарадници наше школе са домом учествовали су у обуци која је намењена наставницима средњих школа у ситуацијама учења на даљину, под називом Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу.

Семинар ја садржао четири модула које су наши наставници прошли преко Мудл платформе, током октобра 2021. године, а састојали су се из следећих области:

  • Формативно оцењивање као део наставе и учења
  • Самовредновање ученика и вредновање постигнућа других ученика
  • Формативно оцењивање у условима онлајн учења
  • Осврт на законске основе и документа која се односе на формативно оцењивање

Сваки настваник већ примењује формативно оцењивање у свом раду, тако да ће на  стручним већима, преко хоризонталног преношења знања, учесници обуке оснажити своје колеге у коришћењу неопходне терминологије формативног оцењивања.

Завршни део семинара одржан је у нашој школи, 4.11.2021. године и састојао се из конкретних вежби и примера из праксе формативног оцењивања.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish