КОНКУРС ЗА МЕСТО У ДОМУ
Пријављивање кандидата на Конкурс обавиће се у следећим роковима:

 • за прву расподелу – од 08. до 19. јула 2020. године;
 • за преостала слободна места – од 24. до 27. августа 2020. године;
 • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 24. до 27. августа 2020. године.

Конкурс министарства 2020/2021. – линк до документа.
Конкурс школе са домом 2020/2021. – линк до документа.

Кандидати приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс (која се може преузети са сајта Дома или добити у Дому), подносе установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверене фотокопије):

 • Сведочанство о завршеној основној школи, на увид (за ученике који су уписани у I разред средње школе);
 • Успех о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе) васпитач узима из дневника разредних старешина;
 • Уверење о приходима по члану породице, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (које се може преузети са сајта Дома или добити у Дому);
 • Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете), у претходно завршеном разреду;
 • Награде и похвале са учешћа у активностима у установи – дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

Преузимање потребних образаца :

линк документа >>  Пријава за упис у дом

линк документа >> Уверење

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ

 • ОВЕРЕНA ПОТВРДА О УПИСУ (печат и потпис школе) – Ученици прве године у обавези су да приложе оверену потврду о упису у средњу школу, без обзира да ли је упис извршен електронски или предајом докумената у школи.
 • ОВЕРЕНО СВЕДАЧАНСТВО (прихвата се и печат и потпис школе) – Уколико је школа коју ученик похађа издала електронско сведочанство, потребно је да овери одштампану верзију, да би сведочанство било прихваћено као валидан документ на упису. Домови ученика немају обезбеђен приступ електронским базама које користе школе, нити, у овом тренутку,  постоји могућност електронског уписа у домове.
 • ПРОДУЖЕН УПИСНИ РОК – Имајући у виду да је 19. јул 2020. године недеља и сходно томе нерадни дан, последњи дан када се врши пријем докумената је понедељак 20. јул 2020. године.
 • ПОНЕСИТЕ МАСКЕ – Организација рада  у току пријема докумената за упис се планира тако да се избегне истовремени боравак већег броја родитеља и ученика у установи и обезбеди адекватна физичка дистанца и примена свих препоручених мера заштите.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish