Виноградарство
Пољопривредно-ветеринарска школа “Свилајнац” поседује 3 хектара површине под виновом лозом. Заступљене су неке од водећих сорти као и новонастале и перспективне сорте винове лозе. Школа има и огледни засад винове лозе за потребе Министарства пољопривреде. Он садржи новонастале сорте као и клонове постојећих сорти.
Ови засади су неопходно наставно средство јер се ученици упознају са сортама винове лозе, изводе обраду, резидбу, заштиту и бербу грожђа. Све то омогућује да се и наставни планови и програми предмета-виногра-дарство у потпуности реализују.

Ученици имају прилику да са својим знањима и умењима учествују и надгледају развој различитих сорти као што су италијански ризлинг, Шардоне, Каберне Совињон као и 164 огледних сорти Министарства пољопривреде. Сви засади беле и црне сорте се налазе на школском газдинству “Чаир” и подигнути су по савременој технологији. На школској економији засађено је 10 ари винограда. Заступљени су сви уз-ојни облици винове лозе.

Све ово значајно доприноси стицању практичних знања, а свршени средњошколци су оспособљени за рад у виноградској производњи.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish