Техничар хортикултуре
Занимање које је популарно и економски исплативо. По завршетку образовања ученици постају стручњаци  у уређењу зелених и парковских површина као и гајењу култура на малом и заштићеном простору. Оспособљавају се  за вођење савременог технолошког процеса у производњи  цвећа, украсног,  лековитог и зачинског биља. На часовима вежби учи се аранжирање букета, икебана као и формирање и одржавање зелених и цветних површина и фонтана. Школа производи саднице цвећа и украсног биља за сопствене потребе и потребе украшавања града.

Образовање за образовни профил Техничар хортикултуре траје четири године. У том периоду ученици стичу неопходна знања из општеобразовних и стручних предмета. Ученици се упознају са значајем, морфологијом, условима успевања, начинима размножавања, гајења и употребе цветних, повртарских, лековитих, зачинских и украсних врста.

На часовима практичне наставе и вежби ученици овладавају техникама савремене расадничке производње, аранжирања цвећа и развијање осећаја за естетику. Настава се одвија у савремено опремљеним учионицама, стакленицима, пластеницима и огледним парцелама на отвореном пољу.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish