Сточарство
У овом делу наше установе комплетну праксу обављају ученици из сточарске групе предмета. Заједно са својим професорима ученици непрестано врше надгледање, чување, одржавање и храњење животиња.

На економији школе постоји фарма музних крава сименталске расе, затим објекат за тов јунади, овчарник, товилисте, присилиште и одгајалиште прасади. Услови за гајење ових животиња су повољни и чине их поред осталог подно грејање за рано одбијену прасад и објекти за боравак рано одбијене прасади. Сточарски део наше економије чини још и живинарник кока носиља конзумних јаја, који се састоји од четвороспратних кавеза са аутоматским изђубривањем путем бесконачне траке. У саставу сточарског дела налази се и више малих објеката у којима су смештене ситне животиње и украсна живина.

Мешавина сточне хране и објекти за складиштење и чување сточне хране које поседујемо нам омугучавају заокруживање производног процеса гајења домаћих животиња. Мешавина хране хоризонталног типа обезбеђује неопходну храну за све врсте и категорије животиња које се гаје на економији школе.

На крају четворогодишњег школовања наши ученици мотпуно овладају свим вештинама, и примењују стечена теоријска и практична знања у оквиру свог образовног профила.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish