Пољопривредни техничар
Пољопривредни техничар планира, води и контролише  производњу на отвореном пољу и у заштићеном простору (стакленици, пластеници, топле леје). Ученици су оспособљени да организују технологију гајења ратарских, повртарских, виноградарских и воћарских култура. Уче да правилно користе и oдржавају машине, уређаје и опрему у повртарству и цвећарству, као и најсавременије системе за наводњавање. Пољопривредни техничари, заједно са инжињерима обављају техничке послове у агрономији, унапређују практичне резултате  истраживања у пољопривреди, те препознају и решавају проблеме. Школа поседује модерне стакленике, пластенике, нове засаде воћа и винове лозе и површине под ратарским културама на којима су ученици укључени у савремени начин производње поврћа, воћа, грожђа и ратарских култура.

Пољопривредно-ветеринарска школа школске 2016/17. године слави 60 година успешног и плодоносног рада. Последњих година воћарско-виноградарска производња је узнапредовала подизањем савремених засада и модерном технологијом и механизацијом. Школа има на својој економији интезиван засад јабука са водећим сортама на површини од 2.2 ха и са 6.285 стабала. Преовлађују сорте Грени Смит, Јонаголд, Ајдаред, Златни Делишес, Бребурн, Топас, Фуџи и Гала. Ту је и засад крушака на површини од 1.5 ха и са 4.500 стабала. Преовлађују сорте Виљамовка, Јунска Лепотица, Бутира, Абата Фетел и Боскова Бочица. На економији се налази и засад шљиве на површини од 2.2 ха и са 1.600 стабала. Преовлађују сорте Чачанска Родна, Стенлеј, Чачанска Лепотица, Чачанска Рана и Президент. Ту је и мали засад трешње од 0.30 ха, брескве 0.20 ха, као и сортименски  огледни  воћњак.

На економији се налази и виноград површине 3 ха и са 12.000 чокота. Од сорти су присутне Сардоне, Каберне, Совињон и 134 огледне сорте.

У оквиру воћарства и виноградарства налази се и расадник воћа, где се производи садни материјал свих воћних врста, капацитета 5.000 комада.

На економији школе имамо и мали подрум пића у коме се производе црвена, бела и розе вина, као и три воћне ракије и то шљивовица, виљамовка и лозовача. Поред подрума пића, где се врши прерада грожђа и справљање вина, налази се и дегустациона сала као и хладњача за складиштење воћа капацитета 40 т.

На имању школе се налази и мали пчелињак од 15 кошница.

Оно што је веома важно за напредак и даљи развитак воћарско-виноградарске производње јесте и школовање нових генерација, које ће наставити да унапређују рад на овом пољу. Тако ученици наше школе заједно са професорима и техничарима изводе практичну наставу на имању школе. Захваљујући одличној теоријској настави и пракси, они такође изводе све технолошке операције у воћарско-виноградарској производњи. Спој стеченог знања и његова конкретна примена путем праксе добар су предуслов за стицање нових знања и учествовање на такмичењима, где ученици наше школе имају прилику да размене искуства са ученицима других школа широм Србије.

Пољопривредно-ветеринарска школа редовно учествује на Републичким такмичењима ученика из области пољопривредне производње. На овим такмичењима скоро увек наша деца заузимају завидна места  међу  тридесетак школа које се такмиче.

На 24. Републичком такмичењу одржаном у Сомбору 2007. године ученик Томић Лазар је освојио 2. место.

На такмичењу Младих пољопривредника „Борка Вучић“ 2008. године ученик Пурић Милош је освојио 2. место.

На 26. Републичком такмичењу одржаном у Свилајнцу 2009. године  ученик Тешић Срђан је освојио 2. место.

На 28. Републичкоим такмичењу одржаном у Александровцу 2010. године  ученица Радојковић Снежа је освојила 3. место.

На 32. Републичком такмичењу у Ваљеву школске 2014/15. године ученик Игњатовић Алекса је освојио 1. место.

Ученици пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика ”Свилајнац” на смеру Пољопривредни техничар у току четворогодишњег школовања пролазе теоријску и практичну наставу  из области ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства и сточарства.

Почев од друге године школовања, ученици имају поред теоријске и практичну наставу. У другој години ученици смера Пољопривредни техничар практичну наставу и вежбе имају из области ратарства и повртарства, која се углавном изводи на полигону практичне наставе – школској економији – где је заступљена производња ратарских култура и поврћа  на отвореном пољу и у заштићеном простору (пластеници, стакленици). Заштићени простори за производњу поврћа су опремљени савременом технологијом и ученици заједно са професорима пролазе цео процес производње (од семена до плода) и укључени су у све агротехничке мере и методе које се обављају у току производње.

Завршетком теоријске и практичне наставе у другој години школовања ученици стичу знања о технологијама производње пољопривредних култура, способни су да се самостално баве ратарском и повртарском производњом,  да примене потребне агротехничке мере, пестициде, ђубрива и остала средства у биљној производњи, способни су да воде евиденцију о раду у биљној производњи, развијају радне навике, прецизност и одговорност у раду.

Практична настава се одвија на савремено опремљеном полигону практичне наставе – економији – која располаже са 95 хектара ратарских површина, од којих је 22 хектара у органској производњи сточне хране. Сетвена структура обухвата производњу кукуруза луцерке, пшенице и индустријког биља, и задовољава све потребе за савремену практичну наставу. Сви производи се користе за исхрану у оквиру сточарске производње.

2018. године школа је подигла модеран засад винове лозе са противградном мрежом и системом за наводњавање “кап по кап”. Виноград је површине 50а са старим аутохтоним сортама “Прокупац” и “Тамјаника бела”. У засаду има 2100 комада лозе.

У школи се налази пластеник где се гаје нове сорте трешања по италијанској технологији, као и стално рађајуће малине и јагоде.

Школа је учествовала на међународном такмичењу “Златна јабука” Горажде, 2018. освојила златну медаљу.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish