Уџбеници за школску 2023/2024. годину

Списак одабраних уџбеника по образовним профилима и разредима за школску 2023/2024. годину можете погледати кликом на следеће линкове:

Јавне набавке

Јавне набавке 2023.

Јавне набавке 2022.

Јавне набавке 2021.

Јавне набавке 2020.

Годишњи извештај о набавкама за 2020 годину

Набавка намирница за исхрану ученика О-1/2020

Набавка, уградња и монтажа вентилационог система кухиње , љуштилице за кромпир и машине за прање поврћа  8/2020

Набавка горива за моторна возила 7/2020

Набавка потрошног материјала 6/2020

Набавка средстава за заштиту биља 5/2020

Набавка природних и вештачких ђубрива 4/2020

Набавка семенског материјала 3/2020

Услуга извођења матурске екскурзије за ученике Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика “Свилајнац“ у Свилајнцу за школску 2020 /2021 годину бр.2/2020

Набавка сточне хране 1/2020


Јавне набавке 2019.

Услуге извођења матурске екскурзије ученика Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика “Свилајнац“ у Свилајнцу за школску
2019 /2020 годину бр. 1/2019

Набавка сточне хране 2/2019

Набавка семенског материјала 3/2019

Набавка средстава за заштиту биља 4/2019

Набавка природних и вештачких ђубрива 5/2019

Набавка намирница за исхрану ученика O-1/2019

Набавка потрошног материјала 6/2019

Набавка средстава за одржавање хигијене 7/2019

Набавка горива за моторна возила 8/2019

Набавка ферментних слатких пецива О-2/2019

Набавка и монтажа гасне парноконвекцијске пећнице 9/2019

Набавка и монтажа машине за прање плехова, великих посуда и термоса 10/2019

Набавка пољопривредних машина (ротациони окретач сена, трактораска приколица, самоходна травокосачица и увијач бала) 11/2019

Јавне набавке 2018.

Набавка сточне хране 1/2018

НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ПРОТИВГРАДНИ СИСТЕМ НА ВИНОГРАДУ У СВИЛАЈНЦУ,КО СВИЛАЈНАЦ, површине Р= 4.804,53м2- 2/2018

Услуге извођења матурске екскурзије ученика Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика “Свилајнац“ у Свилајнцу за школску
2018 /2019 годину бр. О – 1/2018

Набавка природних и вештачких ђубрива бр.3/2018

Набавка семенског материјала 4/2018

Набавка средстава за заштиту биља 5/2018

Набавка намирница за исхрану ученика О-2/2018

Набавка горива за моторна возила 6/2018

Набавка средстава за одржавање хигијене 7/2018

Набавка потрошног материјала 8/2018

Набавка горива за моторна возила и гасног уља 9/2018

Набавка гасног уља 10/2018

Набавка трактора без кабине 11/2018

Јавне набавке 2017.

Набавка сточне хране 1/2017

Набавка природних и вештачких ђубрива 2/2017

Набавка семенског материјала 3/2017

Набавка средстава за заштиту биља 4/2017

Набавка услуга извођење матурске екскурзије О-1/2017

Набавка намирница за исхрану ученика О-2/2017

Извођење радова на реконструкцији стаза и паркинга у дворишту Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика ‘‘Свилајнац’’ у Свилајнцу  5/2017

Набавка угоститељских услуга организовања прослава за 600 гостију 6/2017

Набавка горива 7/2017

Средства за одржавање хигијене 8/2017

Набавка потрошног материјала 9/2017

Набавка угља за потребе грејања Пољопривредно -ветеринарске школе са домом ученика “Свилајнац” 10/2017

Набавка трактора 11/2017

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish