Учење

Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења је постизање оптималне школске успешности.

Из тог основног циља произилази више специфичних циљева:

а) развијање радних навика

б) развијање опште компетентности ученика

в) формирање образаца кооперативног понашања

Сваки од задатака се остварује кроз реализацију програмских садржаја, коришћење одговарајућих облика и метода васпитног рада и стварање оптималних орјентационих и техничних услова за непосредни рад са ученицима.

 

Васпитни рад

Дом обезбеђује такву педагошку климу у којој се свакодневни живот и намерна васпитна активност у потпуности интегришу, а активност васпитача и одраслих се све више са императивне улоге помера на сараднички ниво и улоге стручних лица која помажу и учествују у самоодрастање васпитаника.

Педагошки значај Дома лежи у самој његовој природи, то јест, у чињеници да је Дом васпитна aустанова и сегмент система васпитања. Није довољно рећи да он помаже или учествује у васпитању младих, већ треба нагласити да дом има равноправни третман са школом и другим установама за васпитање. Дом није никаква помоћна установа већ основни животни, радни и васпитни амбијент скоро у целом делу дана и кроз неколико година. Ученици проведу у школи пет до шест часова на настави а све остало време у Дому или у вези са Домом. У дому ученици су, као ретко где, интегрисани у потпуности у животне, радне и васпитне активности.

Васпитни рад у Дому је осмишљен, свесно планиран и ситемски организован.План и програм васпитног рада остварује се у васпитним групама до 25 ученика.

Дом води матичну евиденцију о ученицима и о остваривању Годишњег програма рада. План и програм васпитног рада у дому ученика остварују васпитачи и стручни сарадници.

Кућни ред

Правилником кућног реда дома регулише се организација  живота и рада радним даном, викендом, празником и за време феријалне праксе ученика, и то:

 •   Радним даном

– устајање у 6 часова

– намештање кревета, јутарња хигијена од 6 до 7.30 часова

– доручак од 6.30 до 8.15 часова

– припремање за полазак у школу од 6.30 до 8.00 часова

– сређивање собе од 6.30 до 8.00 часова

– одлазак свих ученика на наставу у 8.15 часова

– ручак од 13.00 до 15.00 часова

– слободно време од 14.30 до 15.00 часова

– организовано учење од 15.30  до 18.00 часова

– васпитни рад од 15.30  до 20.00 часова

– вечера од 18.30 до 20.30 часова

– слободно време од 20.30 до 22.00 часова

– повечерје од 22 часа

Викендом и празником

– устајање у 8 часова

– намештање кревета и јутарња хигијена од8.00 до 8.30 часова

– доручак у 9 часова

– сређивање просторија од 9.30 до 10.00 часова

– организовано учење од 10.00 до 12.00 часова

– ручак од 12 до 13.30 часова

– слободно време од 14.00 до 16.00 часова

– ручак од 12 до 13.30 часова

– организовано учење од 16.00 до 18.00 часова

– вечера од 18 до 19.00 часова

– слободно време од 19.00 до 22.00 часова

– повечерје од 22 часа

Са овим правилима кућног реда се упознају родитељи и ученици пре склапања уговора о смештају у дому.

 

Исхрана

У пространој и модерно опремљеној трпезарији са кухињом, издавање хране се спроводи у виду самопослуживања. У сарадњи са ученичким представницима, јеловник формира нутрициониста, уважавајући принципе здраве исхранe.

Ученици могу да бирају једно јело од понуђена два, као и да преко својих представника дају сугестије на јеловник.Јеловник је видно истакнут на зиду трпезарије тако да су ученици увек благовремено обавештени о јеловнику за целу недељу.

У време издавања оброка, дежурни васпитач налази се у трпезарији и води рачуна о култури понашања ученика приликом узимања оброка и обедовања.

Смештај

Собе су трокреветне и четворокреветне, са централним грејањем. 

Укупан број ученичких соба је 106.

Ученици се сами старају о хигијени и естетици својих соба.Собе се свакодневно оцењују а на крају месеца рангирају, награђују или кажњавају у зависности од постигнутих резултата и стања соба за тај месец. Одржавање заједничких просторија и купатила задужено је особље дома. У вешерници се обавља прање и пеглање постељине

Смештајни објекти

Стари део дома располаже са 46 соба.-46 соба су четворокреветне.

Купатила у овом делу Дома су заједничка.

Нови део дома располаже са 60 трокрерветних соба где две собе деле једно купатилио. 

Просторије за учење и слободне активности

Поред 11 просторија које ученици користе за учење у дому се налазе и просторије у којима ученици активно и креативно проводе своје слободно време:

 1. Игралиште за тенис са рефлектором 
 2. Трим стаза са полигоном 
 3. Игралиште за одбојку са рефлектором 
 4. Игралиште за мали фудбал са рефлектором
 5. Кошаркашко игралиште са рефлектором 
 6. Фискултурна сала 
 7. Ученички клуб
 8. Пс клуб
 9. Библиотека 
 10. Сaле за секције
 11. Разглас
 12. Тв сале
 13. Хол са два стола за стони тенис

О дому

O нашем дому

Дом ученика се налази у саставу Пољопривредно-ветеринарске школе „Свилајнац“ у Свилајнцу. Мешовитог је типа јер обухвата популацију ученика оба пола.

Дом ученика “Свилајнац” располаже са две зграде у којима су ученици смештени. Прва је изграђена 1957. године (сатари део), друга је савремена( нови део), наменски подигнута 1998. године.

Од 31.04.2010.Школа са Домом има сертификат  ISO и HCCCP стандарда.

Смештајни капацитет  Дома је 420 места. Собе у Дому су трокреветне и четворокреветне. Дом располаже са модерно опремљеном кухињом и трпезаријом, савременим просторијама за учење, спортским теренима за мале спортове, модерном спортском салом, теретаном, разгласним системом и видео надзором као делом службе за физичко-техничко обезбеђење. Ученицима је на располагању и тв сала, интернет клуб, као и библиотека у којој се налази више од 9500 књига.

Васпитним радом у Дому обезбеђује се развијање интелектуалних и радних способности; унапређивање физичког здравља; помоћ у учењу и извршавању школских обавеза; развијање моралних, естетских и осталих вредности личности.

На пословима васпитно-педагошког рада, данас у Дому ради 15 васпитача различитих профила са педагошко-психолошком службом.

 

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish