Мере заштите од корона вируса

Постојећим правилима понашања и кућном реду придодата су и нова обавезујућа правила понашања у дому ученика заснована на препорученим мерама заштите од вируса COVID-19 Министарства просвете, науке и технолошког развоја

 1. У соби могу боравити три особе.
 2. Обавезно је мерење телесне температуре личним топломером (без живиног стуба), ујутру пред полазак у школу и непосредно пре спавања односно пописа.
 3. Уколико ученик има температуру, НЕОДЛОЖНО се јавља дежурном васпитачу који предузима даље кораке по протоколу и препорукама.
 4. Обавезно је одржавање личне хигијене као и хигијена и дезинфекција просторија (соба, тераса, купатило)..
 5. ОБАВЕЗНО је проветравање собе.
 6. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ коришћење туђег кревета и постељине, размена и коришћење туђих ствари и прибора за хигијену.
 7. ЗАБРАЊЕНЕ су посете по собама другова из дома, родитеља и других страних лица осим запослених (васпитачи, домари, чистачице и сл.).
 8. ОБАВЕЗНО је коришћење домске постељине и њено редовно мењање.
 9. Опрема за извођење практичне наставе се ОБАВЕЗНО одлаже у свлачионицама на економији школе.
 10. Уколико је у соби обезбеђена физичка дистанца, маску није обавезно носити.
 11. Маска је обавезна у заједничким просторијама дома, ходницима и ученичкој мензи за време чекања у реду за оброк и одлагање прибора. Маска се скида једино код конзумирања хране у мензи.

ОГЛАСНА ТАБЛА ДОМ

 • Усељење ученика у дом за школску 2019/2020. годину је у недељу  01.09.2019. године по следећем распореду:
  • за ученике I и II године од 14:30 часова;
  • за ученике III и IV године од 15 часова.
 • Обавештење уз ранг листу

 • Коначна ранг листа за пријем ученика у дом за школску 2019/2020.

 • Потребна документација за школску 2019/2020.

линк документа >>  Пријава за упис у дом

линк документа >> Уверење

 • Упутство о поступању у случају присуства и коришћења дроге у образовно васпитним установама

Савети за родитеље

      Дом постоји већ 59 година и представља не само установу за смештај и исхрану ученика, већ и установу за васпитање и образовање ученика. Дом са својим капацитетом од 420 ученика, са 106 соба, великом трпезаријом са 100 места, ученичким клубом, разгласом, видео надзором са службом физичко-техничког обезбеђења, учионицама, библиотеком, тв салама, рачунарским кабинетом и отвореним и затвореним спортским теренима, 18 васпитача и  2 стручна сарадника, пружа не само материјалне услове, већ и васпитну базу за развој ваше деце.

       Дугогодишње искуство нам указује да долазак ученика у средњу школу и дом ученика доноси значајне разлике у односу на ранији начин живота и рада. Адаптација на ново окружење је постепен процес, после почетних позитивних првих утисака, често следе кризе у савладавању нових животних задатака. У адаптацији на нову средину у великој мери, поред запослених, доприноси помоћ породице. Адаптацију можемо сликовито да упоредимо са старим, познатим, удобним ципелама, које не треба остављати, и новим, привлачним али још увек неудобним ципелама у којима ходамо невешто и незграпно. Велике промене предстоје, али то не значи напуштање ранијих вредности и ослонаца. Психолошка истраживања показују да током средње школе најзначајнији ослонци у животу младих људи јесу управо њихови родитељи. Дакле, своје дете можете пре доласка у дом да припремите кроз разговор о очекивањима, бригама, страховима, потреби толеранције која је нужна због захтева колективног смештаја и живота. Будите у току са адаптацијом и касније, позитивним и негативним искуствима кроз које ваше дете гради свој однос према окружењу и свом животу.

      Људима као социјалним бићима потребна је близина, подршка и сигурна база других важних особа у њиховом окружењу. Адолесценти се налазе у ситуацији да осећају потребу да поред родитеља, прошире круг људи који могу да задовоље њихове социјалне и емотивне потребе. Прве особе, после родитеља, којима поверавају овако важну улогу су вршњаци, најчешће истог пола. Адолесценти највише времена проводе са својим пријатељима и ослањају се на њих у стресним ситуацијама. Поред вршњака, васпитачи у дому постају такође значајне фигуре у животу вашег детета. Са једне стране, редовно контактирајте са васпитачима, разговарајте о здравственим проблемима, променама у понашању, школској успешности или плановима вашег детета, али са друге стране упознајте нове пријатеље ваше деце, позовите их у ваш дом. Упутите ваше дете да разговара о евентуалним проблемима са васпитачима и психологом. Најчешће, у периоду адолесценције, поред адаптације, јављају се проблеми мотивације за учење, савладавање метода и техника успешног  учења, изградње идентитета, интерперсоналних конфликата, ризичних понашања и други.

Корисне информације:

 • Усељење у дом је увек дан пре почетка наставе у школи;
 • Дом не ради за време школских распуста и празника осим летњег распуста када су Ваша деца на феријалној пракси распоређени по групама;
 • Ваша деца биће смештена у соби са вршњацима;
 • Већ приликом конкурисања и усељења имаћете прилике да се упознате са запосленима и сазнате одговоре на сва питања и дилеме које имате, а касније током родитељског састанка и кроз индивидуалне контатке са васпитачима;
 • Неопходно је да васпитаче упознате са свим здравственим проблемима вашег детета;
 • У случају болести ученици се обавезно лече код куће;
 • Неопходно је да се ваше дете одјави из дома при одласку кући радним даном;
 • У случају останка у дому за време викенда родитељ је у обавези да пријави своје дете код свог или дежурног васпитача;
 • Ученицима су доступна три разноврсна оброка припремљена у самом дому;
 • Потребно је да поштујете уговор и редовно измирујете обавезе за трошкове дома;
 • Првацима препоручујемо редовне одласке кући да би се омогућило постепено навикавање на одвајање од породице.

Додатне информације можете добити на број телефона дома 035 321 197 или на сајту школе са домом.

Потребна документација

Кандидати приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс (која се може преузети са сајта Дома или добити у Дому), подноси установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверене фотокопије).Како смо ми школа и дом заједно довољно је да се сведочанства доставе на увид, пре уписa у школу:

 • Сведочанство о завршеној основној школи , на увид (за ученике који су уписани у I разред средње школе);
 • Успех о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе) васпитач узима из дневника разредних старешина;
 • Уверење о приходима по члану породице, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (која се може преузети са сајта Дома или добити у Дому),
 • Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете), у претходно завршеном разреду;
 • Награде и похвале са учешћа у активностима у установи – дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
 • Уверење о приходима.

Преузимање потребних образаца :

линк документа >>  Пријава за упис у дом

линк документа >> Уверење

Усељење у дом

Усељење ученика у Дом  по правилу је увек дан пре почетка школске године.

О датуму и времену усељења родитељи и ученици се писаним путем обавештавају на кућну адресу и то пре свега важи за ученике првог разерда.

На дан усељења један од родитеља (старатеља) ће потписати уговор. Приликом усељења потребно је урадити следеће:

 • Понетилекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је ученик здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана);
 • Уплате – потребно је да извршите уплате на уплатници, на име ученика а на име смештаја и исхране за септембар текуће године .Нови ученици  прву  уплату могу извршити и на благајни дома  а касније на уплатници коју ће добити од свога васпитача до 20.у месецу .Уплатнице треба да понесете са собом приликом усељења (фотокопиране уплатнице чувајте до краја школске године).

Жиро рачун Дома је:  840-1143666-20

Корисник: Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика “Свилајнац”,Краља Петра Првог 64, 35210 Свилајнац.

Уплата за месец септембар, као и за све остале месеце у 2019. годину износи 5983 дин ;

Цену смештаја и исхране одређује Министарство просвете и спорта

 • Личне ствари – потребно је да понесете следеће личне ствари:
 • оверену здравствену легитимацију;
 • личне ствари, гардеробу,папуче и сл;
 • средства за личну хигијену (пешкир, сапун…);
 • вешалице

Упис у дом

Конкурс за пријем ученика у установе за смештај и исхрану  расписује Министарство просвете и спорта.

Право на смештај и исхрану имају редовни ученици чије се школовање финансира из буџета Републике Србије,који су држављани Републике Србије и чије пребивалиште  није у месту у коме се налази седиште дома.Сваке године надлежно Министарство просвете и спорта расписује конкурс за пријем ученика у установе за смештај и исхрану. Ученици заинтересоване за пријем у дом, након објављивања конкурса, конкуришу у оквиру прве расподеле, обично у интервалу од 01. до 10. јула, након чега се истиче одговарајућа ранг листа примљени ученика. У нашој установи ученици подносе потребну документацију за пријем у дом на дан уписа у школу.

 

Слободно време

Циљ васпитања за слободно време је оспособљавање ученика да слободно време, било индивидуелно или групно испуњавају на основу својих потреба, жеља и интересовања. Задатак васпитача у дому усмерен је ка стварању могућности за квалитетно испуњавање слободног времена ученика.

Циљеви слободног времена су: развој личности, одмор, забава и разонода

У циљу разоноде у сарадњи са ученицима у дому се органиѕују забавне вечери са квизом,караокама,различитим такмичењима забавног и спортског  карактера.

У оквиру слободног времена ученици имају могућности учествовања у многобројним спортским и културним секцијама као на пример:

 • Ликовна: води,Зоран Еремић,васпитач,академски сликар
 • Литерарна: Вељко Боснић, васпитач,социолог
 • Фолклорна: Бојана Антонијевић,васпитач,мастер васпитач у дому
 • Креативна радионица: Ружица  Пантић,васпитач, дипл.инг.пољ.
 •  Драмска Драгана Стојановић,васпитач,дипл.биолог
 • Стрељаштво: Зоран Радојевић васпитач, проф.народне одбране
 •  и Мирољуб Стевановић,васпитач, проф.народне одбране
 • Музичка:Славица Боснић,васпитач,дипл.инг.технологије
 • Плес, стони тенис (ж): Татјана Јеремић,васпитач,проф.хемије
 • Фудбал ж: Ивица Манојловић,васпитач, дипл.инг.пољ.
 • Фудбал м. :Иван Степановић,васпитач,проф.физичке културе.
 • Кошарка: Јован Ђорђевић,васпитач,проф. енглеског језика
 • Стони тенис(м): Александар Крстић,васпитач,дипл.инг.ЗНР
 • Одбојка ,Разглас: Иван Василијевић ,мастер васпитач у дому
 • Шах:Часлав Милошковић васпитач,дипл.политиколог

Своје слободно време могу још користити креирајући програм на интерној радио станици у рачунарском клубу на спортским теренима, у фискултурној сали и теретани.

Стечена умећа,вештине и знања ученици су у прилици да показу на Дану школе са Домом,различитим сусретима на нивоу општине, сусретима домова региона Шумадије,Поморавља и Браничева и Републичком сусретима домова Србије.

Поред тога уценици нашег дома каои сама установа има развијену сарадњу са другим домовима у Србији кроз коју се размењухју искуства и стварају незаборавна и трајна другарства.

Плес је ритмично покретање тела према звуцима музике ,појединачно ,у паровима или групама, као посебан облик аеробне вежбе      независно од узраста и забаван је. Може повећати ниво енергије, побољшати држање што побољшава физичко и психичко здравље, смањује ниво стреса и појачава имунитет, приступачан је и једноставан. Плес промовише здраве животне навике, лепо понашање и држање тела.

 Зашто баш плес? То је начин да се ментално развијате, учите нешто ново, психички и физички рекреира, развија слух, смисао за ритам и музику, подиже ниво опште културе, и то је активност у којој сва чула уживају.

 Плесна секција наше школе са домом већ деценију остварује значајне резултате на Реионалним и Републичким такмичењима средњих школа и домова ученика, познатим као Домијаде.

До сада су остварени следећи пласмани: 2009. 3. Место на Регионалној домијади, 2010. 1. Место на Републичкој домијади, 2011. 2. Место на Републичкој домијади, 2012. 2. Место на Регионалној домијади, 2013. 2. Место на Регионалној домијади, 2014. 3. Место на Регионалној домијади, 2015, 3. Место на Регионалној домијади, 2016. 3. Место на Регионалној домијади.

Татјана Јеремић, васпитачица

У вишегодишњем васпитном раду са ученицима, рад у плесној секцији сигурно представља моје најзначајније и најлепше достигнуће као спој љубави, уметности и развоја вештина комуникације у тимском духу, као и емоције задовољства ритмом који проистиче од срца. Зато је плес постао и остао мој животни избор и препорука. 

Петар Миладиновић, члан плесне секције од 2008.-2012. и кореограф од 2010.

Плесну секцију видим као здраву могућност да, у гужви савременог живота и (не)друштвених мрежа, покренете себе на креативан и ослобађајући начин са циљем размењивања искуства, дружења, такмичења, психо-физичког развоја, као и развијања осећаја за друге и осецаја припадања тиму. Зато сам и сам био члан исте у периоду када сам био ученик “Пољо школе”, а са задовољством наставио као стручни сарадник да будем део те приче. Највећим успехом секције сматрам континуитет, залагање њених чланова, и позитиван утицај једних на друге.

Плешите. Плес је и уметност и спорт.

ЧЛАНОВИ ПЛЕСНЕ СЕКЦИЈЕ

Александар Николић – генерација 2006-2010. ветеринарски техничар. Кореограф и члан секције од 2008. до 2010. године.

-Разлог збо чега сам био део секције јесте моје дугогодишње тренирање  у плесном клубу, осећај који је проистекао из свега тога и само задовољство бити део плесне сцене, нуди доста тога лепог и чини да будеш срећан, да се смејеш и да ствараш, појача вољу за креативношћу и  чини људе око себе срећнијим.  Због тога  и  идеја да се опробам као кореограф и уродило је плодом што смо и показали.

Јелена Богићевић – генерација 2006-2010. техничар хортикултуре. Члан секције од 2008. до 2010. године.

 -Била сам члан јер мислим да је плес уметност (било која врста плеса)  а мене све врсте уметности одушевљавају! Не сматрам да сам таленат, али успели смо да постигнемо супер успехе и да за цео живот имам дивне успомене!

Урош Крстић – генерација 2008-2012. ветеринарски техничар.Члан секције од 2010.до 2012.године.

 -Разлог зашто сам био члан секције је то што обожавам плес и музику.Утисци су одлични.  Друштво са секције такође, а ништа без нашег тренера и кореографа.

Катарина Тасић – генерација 2008-2012. пољопривредни техничар. Члан секције од 2008. до 2012. године.

-Плесом се треба бавити без обзира на године и пол јер плес одмара душу и затеже тело.

 

Немања Гмитовић – генерација 2010-2014. ветеринарски техничар. Члан секције од 2010. до 2014. године.

-Волим музику дружење и плес, и позитивну атмосферу на тренинзима.

 

Андриана Крстић – генерација 2009-2013. ветеринарски техничар. Члан секције 2013. године.

-Била сам у секцији јер волим плес, музика ме покреће, и пре свега због дружења, екипе.

 

Ивана Јоксимовић – генерација 2009-2013. ветеринарски техничар. Члан секције 3013. године.

-Била сам члан секције зато што волим плес и уживам стварно у томе, а плесна секција ми је пружила да то тако и буде. Било је лепо плесати и дружити се са сјајном екипом.

Анђелка Илић – генерација 2011-2015. техничар хортикултуре. Члан секцијеод 2011. до 2015. године.

-Волела сам плес, сваки тренутак ми је био најлепши. И наравно домијада. О домијади не могу ништа да кажем, јер то мора да се доживи

Немања Јовановић – генерација 2011-2015. ветеринарски техничар. Члан секције од 2013. до 2015. године.

-Разлог због кога сам био у плесној секцији је то што те плес учини продуктивним и забавноје. А опет на плесној секцији је била одабрана дружина где је свако добродошао.

Јована Андрејић – генерација 2012-2016. пољопривредни техничар. Члан секције од 2012. до 2016. године.

-На секцију сам ишла јер сам волела да будем  у друштву људи који воле исту ствар као и ја, а то је да плесом ширимо тимски дух и тиме покажемо како сви можемо бити као једно. Једни од најлепших тренутака у дому које памтим управо су били на тренинзима,  где смо сви заједно са тренером учествовали  у  смишљању кореографије. Увек је било времена за све, и за вежбање и за дружење и за шалу. Као четворогодишњи члан секције са сигурношћу могу рећи да свако треба бар да покуша, јер тако сам  и  ја покушала  и  на крају успела да идем на такмичења, стекнем нове другаре  и  као најважније да имам једно прелепо искуство.

Анастасија Милошевић – генерација 2012-2016. пољопривредни техничар. Члан секције од 2012. до 2016. године.

-Била сам члан плесне секције зато што волим да плешем и плес ме испуњава и чини срећном.Док плешем заборавим на све проблеме. Имам прелепе успомене са плесне секције зато што смо сви били као једно и кад је билолоше и кад је било добро. Имамо много лепих успомена са домијада које ће се памтити целог живота.

Лидија Милојевић – генерација 2013-2017. техничар хортикултуре. Члан секције 2017.године.

-Била сам део секције јер волим плес, због дружења, и како бих искористила своје слободно време на леп начин.

Јована Павловић – генерација 2013-2017. пољопривредни техничар. Члан секције 2016. и 2017. године.

-Разлог што саму чествовала у секцији је што волим музику и плес ме чини срећном,као и дружење пре свега,а најважније што смо сви били као једно ,један тим!

Никола Толић – генерација 2013-2017. ветеринарски техничар. Члан секције од 2014. до 2017. године.

-Разлог због којег сам се определио за хип-хоп је тај што уживам у томе,некако се осећам слободно у томе што радим  јер ме плес чини испуњеним, и наставићу тиме да се бавим јер времена имамо напретек.

Јелена Јовановић – генерација 2013-2017. ветеринарски техничар. Члан секције 2016. и 2017. године.

-Хип-хоп секцију сам похађала јер обожавам плес и музику,то ме опушта и усрећује,а такође и збогдоброгдруштва и позитивне енергије коју смо ширили заједно,онако тимски.

ТРЕНУТНИ ЧЛАНОВИ ПЛЕСНЕ СЕКЦИЈЕ

Викторија Толић – Волим да плешем и осећам се лепо у томе, волим да се дружим и да стекнем неко ново друштво,а знам да помоћу плеса могу то,а и такође могу обићи многа места баш због плеса.  И  волим да се такмичим.

Лола Милетић – Плешем јер за мене нема лепшегосећаја од померања тела у ритму музике коју волим, тада се осећам слободно и цео свет нестаје, а плесати са људима који имају исти овакав осећај  и који уживају исто колико и ја је нешто изванредно.

Александра Петровић – Бирам плес зато што поспешује концентрацију и опушта ме и то је један од здравих и занимљивих начина да потрошите ваше време.

Бранислава Бранковић – Ја сам на плесну секцију кренула због дружења, да упознам нове пријатеље. Упознавали смо се играјући разне игрице. На почетку сам мислила да су кораци јако тешки, али сам их савладала уз помоћ других.

Анђела Милошевић – На плесну секцију идем искључиво због плеса, јер и као мала сам волела да играм, а сад могу да играм и овде, а и плес ме доста смирује и чини срећном, дружење је исто разлог због кога сам изабрала да идем, јер смо сви сложни, и помажемо једни другима.

-ЈОВАН ДУЧИЋ: “ЧОВЕК ПЕВА И КАД ЈЕ ЖАЛОСТАН,АЛИ ИГРА САМО КАД ЈЕ РАДОСТАН”

-”ПРВО СКОЧИ ПА РЕЦИ ХИП-ХОП”

-”ПЛЕШИ КАО ДА ТЕ НИКО НЕ ГЛЕДА.ПОСЛЕ СЕ ИЗВИНИ ОНИМА КОЈИ ЈЕСУ.ПЛЕС ЈЕ МУЗИКА КОЈУ МОЖЕШ ВИДЕТИ”

-”ПЛЕС ЈЕ ПЕСМА У КОЈОЈ ЈЕ СВАКИ ПОКРЕТ РЕЧ”

-”ПЛЕСАТИ МОЖЕШ БИЛО ГДЕ.ЧАК И У ВЛАСТИТОМ СРЦУ”

-”ПЛЕШИ ЗБОГ ЕКСПРЕСИЈЕ,НЕ ИМПРЕСИЈЕ!”

-”ЗДРАВ РАЗУМ И СМИСАО ЗА ХУМОР СУ ЈЕДНА ТЕ ИСТА СТВАР КОЈА НАПРЕДУЈЕ РАЗЛИЧИТИМ БРЗИНАМА.СМИСАО ЗА ХУМОР ЈЕ ЗАПРАВО ЗДРАВИ РАЗУМ КОЈИ ПЛЕШЕ”

Justin Timberlake

Не могу да зауставим тај осећај

[Строфа 1:]

Имам овај осећај у костима

Електричан је, таласаст када га укључим

Све кроз мој град, све кроз мој дом

Полећемо, нема плафона, када смо у нашој зони

[Пре-Рефрена 1:]

Имам те сунчеве зраке у џепу

Имам ту добру песму у ногама

Осећам ту топлу крв у мом телу када се спушта

Не могу да скренем поглед, крећући се тако феноменално

Свидеће ти се начин на који разбијамо, тако да немој престајати

[Рефрен:]

Испод светла када све прође

Нигде да се сакријеш, када ти се приближим

Када се крећемо, па, већ знаш

Тако да само замисли, само замисли, само замисли

Ништа не видим осим тебе када играш, играш, играш

Осећај је добар, добар, у твојој близини

Тако да само играј, играј, играј, хајде

Све те ствари које сам требао да ти урадим

Али ти играш, играш, играш

И нико не одлази ускоро, па настави играње

[Пoсле-рефрена 1:]

Не могу да зауставим тај осећај

Па само играм, играм, играм

Не могу да зауставим тај осећај

Па само играм, играм, играм, хајде

[Строфа 2:]

Оох, то је нешто магично

У ваздуху је, у мојој крви је, жури

Не треба ми разлог, не треба ми контрола

Летим тако високо, нема плафона, када сам у својој зони

[Пре-Рефрена 2:]

Имам те сунчеве зраке у џепу

Имам ту добру песму у ногама

Осећам ту топлу крв у мом телу када се спушта

Не могу да скренем поглед, крећући се тако феноменално

Свидеће ти се начин на који разбијамо, тако да немој престајати

[Рефрен:]

Испод светла када све прође

Нигде да се сакријеш, када ти се приближим

Када се крећемо, па, већ знаш

Тако да само замисли, само замисли, само замисли

Ништа не видим осим тебе када играш, играш, играш

Осећај је добар, добар, у твојој близини

Тако да само играј, играј, играј, хајде

Све те ствари које сам требао да ти урадим

Али ти играш, играш, играш

И нико не одлази ускоро, па настави играње

[После-рефрена 2:]

Не могу да зауставим тај осећај

Па само играм, играм, играм

Не могу да зауставим тај осећај

Па само играм, играм, играм

Не могу да зауставим тај осећај

Па само играм, играм, играм

Не могу да зауставим тај осећај

Па само играм, играм, играм, хајде

[Прелаз:]

Не могу да зауставим, не могу да зауставим

Не могу да зауставим, не могу да зауставим

Не могу да зауставим тај осећај

[Рефрен:]

Ништа не видим осим тебе када играш, играш, играш

(Не могу да зауставим тај осећај)

Осећај је добар, добар, у твојој близини

Тако да само играј, играј, играј, хајде

(Не могу да зауставим тај осећај)

Све те ствари које сам требао да ти урадим

Али ти играш, играш, играш

(Не могу да зауставим тај осећај)

И нико не одлази ускоро, па настави играње

[После-рефрена 3:]

Сви певају

(Не могу да зауставим тај осећај)

Имам тај осећај у мом телу

(Не могу да зауставим тај осећај)

Имам тај осећај у мом телу

(Не могу да зауставим тај осећај)

Желим да видим како помераш своје тело

(Не могу да зауставим тај осећај)

Имам тај осећај у мом телу

Провалите

Имам тај осећај у мом телу

Не могу да зауставим тај осећај

Имам тај осећај у мом телу, хајде!))

Развој личности

Основни циљ је развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за дијалог и сарадњу, која поштује и себе и друге.

Васпитач код ученика подстиче развој свести о себи, утиче на мотивациону самосталност, развијање самодисциплине, смаокритичког односа према ауторитету кроз одређене теме које реализују са  васпитачима.

 

Учење

Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења је постизање оптималне школске успешности.

Из тог основног циља произилази више специфичних циљева:

а) развијање радних навика

б) развијање опште компетентности ученика

в) формирање образаца кооперативног понашања

Сваки од задатака се остварује кроз реализацију програмских садржаја, коришћење одговарајућих облика и метода васпитног рада и стварање оптималних орјентационих и техничних услова за непосредни рад са ученицима.

 

Васпитни рад

Дом обезбеђује такву педагошку климу у којој се свакодневни живот и намерна васпитна активност у потпуности интегришу, а активност васпитача и одраслих се све више са императивне улоге помера на сараднички ниво и улоге стручних лица која помажу и учествују у самоодрастање васпитаника.

Педагошки значај Дома лежи у самој његовој природи, то јест, у чињеници да је Дом васпитна aустанова и сегмент система васпитања. Није довољно рећи да он помаже или учествује у васпитању младих, већ треба нагласити да дом има равноправни третман са школом и другим установама за васпитање. Дом није никаква помоћна установа већ основни животни, радни и васпитни амбијент скоро у целом делу дана и кроз неколико година. Ученици проведу у школи пет до шест часова на настави а све остало време у Дому или у вези са Домом. У дому ученици су, као ретко где, интегрисани у потпуности у животне, радне и васпитне активности.

Васпитни рад у Дому је осмишљен, свесно планиран и ситемски организован.План и програм васпитног рада остварује се у васпитним групама до 25 ученика.

Дом води матичну евиденцију о ученицима и о остваривању Годишњег програма рада. План и програм васпитног рада у дому ученика остварују васпитачи и стручни сарадници.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish