Посета школе из Прокупља

     Једна група ученика и наставника из Пољопривредне школе „Радош Јовановић Сеља“ у Прокупљу посетила је нашу школу и дом у понедељак, 27. новембра.

     У посету су нам дошли ученици другог и трећег разреда образовног профила Прехрамбени техничар. Заједно са наставницима, они су обишли нашу школу и дом и упознали се са начином рада и организацијом школе и дома. Такође су обишли школско имање „Чаир“, где су могли да виде на који начин наши ученици примењују стечено знање на теоријској настави са практичном наставом коју тамо изводе.  Након тога су посетили фабрику за пастеризацију краставаца „Колеман“. Свој боравак су употпунили обиласком Природњачког центра Србије у Свилајнцу.

Посета „Рубину АД“ Крушевац

     У оквиру стручне посете, 22. новембра 2017. године, ученици одељења IV-6 образовног профила Прехрамбени техничар, посетили су производни погон „Рубин АД“ у Крушевцу. Професори са којима су реализовали ову блок наставу су Јелица Лазић и Наташа Постоловић.

Том приликом реализовани су следећи образовни циљеви:

  • Квантитативни и квалитативни пријем грожђа
  • Производња белих и црних вина
  • Критичне контролне тачке
  • Чување и нега вина
  • Производња вињака
  • Дегоржирање пенушавих вина

      Како сам процес производње вина у винарији почиње са пријемом грожђа, ученици су се прво сусрели са колском вагом где су имали прилику да употпуне своје знање о квалитативном и квантитативном пријему. Квалитатини пријем обухвата узорковање грожђа при чему се мери садржај шећера и одређује врста грожђа. Квантитативни пријем обухвата мерење масе камиона на колској ваги пре и после истовара при чему се израчунава примљена маса грожђа.

     Након пријема, грожђе се прихвата у специјално конструисане базене за пријем грожђа. На дну базена се налази пужасти транспортер који транспортује грожђе до муљача где се врши разбијање бобица грожђа и ослобађање грожђаног сока. Муљање треба бити што потупније како би се добио што већи       рандман шире, при чему треба спречити да шира и кљук не дођу у контакт са ваздухом.

     Кљук се затим транспортује до оцеђивача где се цеди, а затим до пресе где се обавља потпуно цеђење процесом пресовања под притиском. Ту се као споредни производ издваја комина, а као главни фракција која се користи за добијање вина и фракција која иде на дестилацију.

Након тога ученици су имали могућност да употпуне своје знање о производњи белих вина пратећи линију за производњу белих вина.

   Ученици су затим видели пинкторску радионицу, где су присуствовали процесу израде бурета у коме се чува и негује вино. Том приликом су стекли знање о важности и утицају квалитета и врсте дрвета, од кога се праве буради, на квалитет вина.

      Вино се чува у бурадима у специјалним тамним  просторијама, где је организација буради таква да се редовно може обављати претакање и други поступци неге вина.

     Оно што је било најзанимљивије је линија за производњу пенушавих вина где су ученици видели уређај за дегоржирање вина као и контролу амбалаже за пенушава вина.

     Такође, поред линија за производњу белог и црног вина и линије за производњу пенушавих вина, ученици су видели и линију за производњу вињака.

     Учествовали су у процесу пуњења и декларације вина и вињака у боце (стаклена амбалажа), где су видели одређивање критичних контролних тачака у производњи вина и вињака. Том приликом научили су процес управљања неусаглашеним производом, мада је то у производњи ове врсте производа заиста реткост.

     Након декларисања стаклене амбалаже, готови производи се пакују у збирну амбалажу која се након палетирања пласира на тржиште. Пажњу ученика привукао је тракасти транспортер и пакерица (машина за збирно паковање и затврање). Ученици су видели и начин складиштења празне амбалаже који омогућава ефикасно управљање простором и безбедност амбалаже.

 

 

 

             Наравно, како у свакој производњи прехрамбених производа, тако и у овој производњи, важну улогу има контрола квалитета производа. Ученици су тако имали прилику да упореде и употпуне знање о лабораторијском испитивању квалитета вина. Поред стандардних метода за испитивање, које ученици раде у школи, а које обухватају одређивање SO2 и одређивање укупних киселина, ученици су се упознали и са новим и осавремењеним методама и уређајима за контролу квалитета вина и вињака. Видели су  електронске уређаје за контролу параметара квалитета вина који раде на принципу гасне хроматографије и спектроскопије. Упознали су се са начинима рада ових уређаја и присуствовали неком од одређивања.

     Овом посетом испуњени су задати образовни циљеви, а ученици су успешно употпунили своје знање стечено на часовима теорије и вежби у школи.

 

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish