Посета „Рубину АД“ Крушевац
     У оквиру стручне посете, 22. новембра 2017. године, ученици одељења IV-6 образовног профила Прехрамбени техничар, посетили су производни погон „Рубин АД“ у Крушевцу. Професори са којима су реализовали ову блок наставу су Јелица Лазић и Наташа Постоловић.

Том приликом реализовани су следећи образовни циљеви:

  • Квантитативни и квалитативни пријем грожђа
  • Производња белих и црних вина
  • Критичне контролне тачке
  • Чување и нега вина
  • Производња вињака
  • Дегоржирање пенушавих вина

      Како сам процес производње вина у винарији почиње са пријемом грожђа, ученици су се прво сусрели са колском вагом где су имали прилику да употпуне своје знање о квалитативном и квантитативном пријему. Квалитатини пријем обухвата узорковање грожђа при чему се мери садржај шећера и одређује врста грожђа. Квантитативни пријем обухвата мерење масе камиона на колској ваги пре и после истовара при чему се израчунава примљена маса грожђа.

     Након пријема, грожђе се прихвата у специјално конструисане базене за пријем грожђа. На дну базена се налази пужасти транспортер који транспортује грожђе до муљача где се врши разбијање бобица грожђа и ослобађање грожђаног сока. Муљање треба бити што потупније како би се добио што већи       рандман шире, при чему треба спречити да шира и кљук не дођу у контакт са ваздухом.

     Кљук се затим транспортује до оцеђивача где се цеди, а затим до пресе где се обавља потпуно цеђење процесом пресовања под притиском. Ту се као споредни производ издваја комина, а као главни фракција која се користи за добијање вина и фракција која иде на дестилацију.

Након тога ученици су имали могућност да употпуне своје знање о производњи белих вина пратећи линију за производњу белих вина.

   Ученици су затим видели пинкторску радионицу, где су присуствовали процесу израде бурета у коме се чува и негује вино. Том приликом су стекли знање о важности и утицају квалитета и врсте дрвета, од кога се праве буради, на квалитет вина.

      Вино се чува у бурадима у специјалним тамним  просторијама, где је организација буради таква да се редовно може обављати претакање и други поступци неге вина.

     Оно што је било најзанимљивије је линија за производњу пенушавих вина где су ученици видели уређај за дегоржирање вина као и контролу амбалаже за пенушава вина.

     Такође, поред линија за производњу белог и црног вина и линије за производњу пенушавих вина, ученици су видели и линију за производњу вињака.

     Учествовали су у процесу пуњења и декларације вина и вињака у боце (стаклена амбалажа), где су видели одређивање критичних контролних тачака у производњи вина и вињака. Том приликом научили су процес управљања неусаглашеним производом, мада је то у производњи ове врсте производа заиста реткост.

     Након декларисања стаклене амбалаже, готови производи се пакују у збирну амбалажу која се након палетирања пласира на тржиште. Пажњу ученика привукао је тракасти транспортер и пакерица (машина за збирно паковање и затврање). Ученици су видели и начин складиштења празне амбалаже који омогућава ефикасно управљање простором и безбедност амбалаже.

 

 

 

             Наравно, како у свакој производњи прехрамбених производа, тако и у овој производњи, важну улогу има контрола квалитета производа. Ученици су тако имали прилику да упореде и употпуне знање о лабораторијском испитивању квалитета вина. Поред стандардних метода за испитивање, које ученици раде у школи, а које обухватају одређивање SO2 и одређивање укупних киселина, ученици су се упознали и са новим и осавремењеним методама и уређајима за контролу квалитета вина и вињака. Видели су  електронске уређаје за контролу параметара квалитета вина који раде на принципу гасне хроматографије и спектроскопије. Упознали су се са начинима рада ових уређаја и присуствовали неком од одређивања.

     Овом посетом испуњени су задати образовни циљеви, а ученици су успешно употпунили своје знање стечено на часовима теорије и вежби у школи.

 

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish