Позив за приступање ученичкој задрузи
Пољопривредно – ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“ је основала ученичку задругу „Златни клас“.

Чланови ученичке задруге могу бити лица запослена у школи, ученици школе и родитељи, односно други законски заступници ученика. Статус задругара стиче се приступањем ученичкој задрузи.

Највиши орган ученичке задруге је скупштина. Скупштину задруге чине сви задругари. Сваки члан скупштине има право да бира и да буде биран у органе задруге.

У циљу формирања скупштине ученичке задруге, позивају се заинтересована лица да приступе ученичкој задрузи најкасније до 20.12.2018. године до 12:00 часова. Образац намере о приступању може се преузети код секретара школе.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish