Матурски и завршни испити


     У периоду од 12-14. јуна ученици свих образовних профила четворогодишњег школовања су полагали практичан део испита, док су ученици образовних профила који трају три године полагали завршни испит.

     Ученици образовног профила Пољопривредни техничар су у овиру практичног дела имали два радна задатка. Први радни задатак је био из сточарске производње, а други из биљне производње (ратарство, повртарство, воћарство и виноградарство).

     Практичан матурски рад се код ученика образовног профила Ветеринарски техничар састојао из два радна задатка из две компетенције. Први задатак је био асистирање ветеринару при клиничком прегледу животиње, а други задатак је захтевао асистирање ветеринару при хируршком захвату и вештачком осемењивању животиње.

 

     Ученици образовног профила Техничар хортикултуре полагали су изборни стручни предмет и радили матурски рад на одређену тему.

     Матурски практичан рад у образовном профилу Прехрамбени техничар реализовао се израдом једног радног задатка којим се проверавала усвојеност стручних знања и вештина дефинисаних Стандардом квалификације. Први део радног задатка састојао се из решавања технолошке шеме и израчунавања материјалног биланса одговарајуће производње. Други део радног задатка састојао се из лабораторијске анализе у оквиру контроле квалитета.

 

 

 

 

     Завршни испит образовног профила Месар реализовао се израдом два радна задатка. Први радни задатак подразумевао је проверу практичних вештина у овиру обраде меса, а други радни задатак обухватао је проверу практичних вештина у овиру прераде меса.

    Завршни испит образовног профила Руковалац-механичар пољопривредне технике састојао се од израде два радна задатка на две различите теме.

 

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish